16433314-1-884x497-1.jpg
În urma unei revizuiri efectuate în temeiul recomandării privind eliminarea treptată a restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către UE, astfel, Consiliul European a anunțat că a adăugat Chile, Kuweitul și Rwanda, dar a scos Moldova și Bosnia și Herțegovina de pe lista țărilor pentru care restricțiile de călătorie ar trebui eliminate.

Așadar, Consiliul a actualizat lista țărilor, a regiunilor administrative speciale și a altor entități și autorități teritoriale în privința cărora restricțiile de călătorie ar trebui să fie eliminate. În mod concret, Chile, Kuweitul și Rwanda au fost adăugate pe listă, iar Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova au fost înlăturate de pe listă.

Călătoriile neesențiale către UE din țări sau entități care nu sunt enumerate în anexa I fac obiectul unei restricții temporare de călătorie. Acest lucru nu aduce atingere posibilității statelor membre de a ridica restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE pentru călătorii vaccinați complet.

Astfel cum se prevede în recomandarea Consiliului, această listă va continua să fie revizuită o dată la două săptămâni și, dacă este cazul, va fi actualizată.

<!–

–> <!–

–>

Pe baza criteriilor și a condițiilor stabilite în recomandare, începând cu 23 septembrie 2021 statele membre ar trebui să elimine treptat restricțiile de călătorie la frontierele externe pentru rezidenții următoarelor țări terțe:

# Australia
# Canada
# Chile (nou)
# Iordania
# Kuweit (nou)
# Noua Zeelandă
# Qatar
# Rwanda (nou)
# Arabia Saudită
# Singapore
# Coreea de Sud
# Ucraina
#Uruguay
# China, sub rezerva confirmării reciprocității

Criteriile pentru determinarea țărilor terțe pentru care ar trebui eliminate actualele restricții de călătorie au fost actualizate la 20 mai 2021. Acestea se referă la situația epidemiologică și la răspunsul global la COVID-19, precum și la fiabilitatea informațiilor și a surselor de date disponibile. Reciprocitatea ar trebui să fie luată în considerare, de asemenea, de la caz la caz.

La această recomandare participă și țările asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtensteinul, Norvegia, Elveția).

Menționăm că, recomandarea Consiliului nu este un instrument cu forță juridică obligatorie. Autoritățile statelor membre rămân responsabile de punerea în aplicare a conținutului recomandării. Acestea pot, în condiții de transparență deplină, să elimine doar treptat restricțiile de călătorie pentru țările care figurează pe listă.

Un stat membru nu ar trebui să decidă eliminarea restricțiilor de călătorie pentru țări terțe care nu figurează pe listă înainte ca acest lucru să fi fost decis într-un mod coordonat.

Reiterăm că la 1 iulie curent, Moldova a fost inclusă în lista țărilor recomande ai căror cetățeni pot intra fără restricții în Uniunea Europeană prezentând dovada vaccinării cu un ser recunoscut în UE sau rezultatul negativ la testul COVID-19.

Preluat de la: diez.md