290733772_394476649380816_5874067830663403628_n.jpg

Guvernul Republicii Moldova a lansat un program de stagii plătite în serviciul public. Așadar, tinerii moldoveni sunt invitați să se înregistreze la stagiile disponibile în autoritățile publice și să obțină experiența necesară din punct de vedere profesional. Executivul statului va oferi în acest an o bursă în valoare de 3 000 de lei pentru o durată a stagiului de 480 de ore, desfășurată în perioada 1 iunie – 30 noiembrie.

Programul de stagii este destinat studenților și absolvenților instituțiilor de învățământ din Republica Moldova.

Tinerii selectați pentru a urma un stagiu de practică în una dintre instituțiile publice vor avea posibilitatea să fie propuși spre numire într-o funcție publică de execuție în cadrul autorității-gazdă, fără organizarea concursului, cu condiția finalizării unui stagiu complet și evaluării cu calificativul „foarte bine”. În cazul oportunității de numire într-o funcție vacantă din cadrul subdiviziunii în care a fost efectuat stagiul, nu va fi stabilită perioada de probă. Pentru ediția de recrutare din perioada mai-iunie, sunt planificate 150 de locuri.

Un rol esențial al programului de stagii este pregătirea personalului din autoritățile publice pentru integrarea aportului de inițiative, precum și asigurarea schimbului de experiență între generații.

Obiectivele stagiilor de practică sunt următoarele:
# oferirea unei experiențe directe și unice participanților prin implicarea acestora în cadrul activităților desfășurate la nivelul administrației publice centrale;
# facilitarea înțelegerii procesului de guvernare, precum și dobândirea de experiență și cunoștințe practice;
# deschiderea administrației publice către studenți și absolvenți cu potențial și idei inovatoare.

Stagiile se realizează în cadrul:
# Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova;
# Aparatului Președintei Republicii Moldova;
# Cancelariei de Stat;
# ministerelor și autorităților administrative din subordinea acestora;
# autorităților administrative centrale subordonate guvernului.

Stagiarii vor beneficia de o bursă neimpozabilă, plătită de autoritatea-gazdă. Dat fiind faptul că toată durata stagiului are 480 de ore, bursierii ar trebui să lucreze 160 de ore pe lună. Cei 3 000 de lei alocați pentru cele trei luni ale programului vor fi oferiți proporțional. Așadar, în fiecare lună, stagiarii vor obține câte 1 000 de lei.

Programul de stagii plătite în serviciul public prevede un program flexibil, astfel încât participanții vor putea frecventa în continuare studiile universitare. Pe întreg parcursul programului, bursierii vor fi ghidați de către un mentor în vederea realizării sarcinilor și atribuțiilor prevăzute în contractul de stagiu.

# Sunt eligibili tinerii care au între 18 și 29 de ani.
# Se pot înscrie persoanele care dețin cetățenia Republicii Moldova.
# Programul este disponibil candidaților care cunosc limba română (scris, citit și vorbit).
# Sunt eligibili tinerii care nu au fost încadrați în serviciul public, inclusiv în calitate de funcționari publici debutanți.
# Candidații nu trebuie să fie activi pe piața muncii.
# Programul este deschis pentru persoanele care nu au fost angajate în autoritățile-gazdă.
# Candidații nu trebuie să aibă antecedente penale.

# Formularul de participare.
# Copia buletinului de identitate.
# Copiile diplomelor/certificatelor de studii/altor acte de studii obținute în Republica Moldova, precum și în străinătate sau, după caz, documentul care atestă faptul că stagiarul/stagiara este înmatriculat(ă) la o instituție de învățământ din Republica Moldova sau din străinătate.
# Alte documente relevante privind activitatea nonformală (voluntariat), după caz.

# Aici găsiți lista tuturor instituțiilor publice în cadrul cărora puteți realiza stagii de practică și numărul locurilor disponibile.
# După ce ați identificat autoritatea la care vă doriți să activați în calitate de stagiar(ă), selectați subdiviziunea în care vreți să fiți repartizat(ă) și dați click pe butonul „Detalii stagiu”.
# Accesați secțiunea „Aplică acum” pentru a deschide formularul de înregistrare.

Termenul-limită pentru înscriere este 17 mai.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md