media_143938972074837900.jpg
În ianuarie-iunie 2020 agențiile de turism şi operatorii de turism au acordat servicii turistice la 37 500 de turiști și excursioniști, cu 75,3 % mai puțin decât în ianuarie-iunie 2019. Micșorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de diminuarea numărului de participanţi la turismul emiţător (-84,3 %), turismul intern (-46,3 %) și turismul receptor (-20,2 %).

Din cei 6 700 de turiști şi excursionişti străini care au vizitat Republica Moldova în prima jumătate a anului şi au beneficiat de serviciile agenţiilor de turism şi a operatorilor de turism, 95,9 % au sosit în scopuri de odihnă, recreere şi agrement, 2,7 % – de afaceri şi profesionale şi 1,4 % – de tratament.

Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti şi excursioniști străini sosiți în Republica Moldova le-au revenit cetățenilor din România (75,4 %), Ucraina (15,4 %), Federația Rusă (2,8 %), Turcia (1,5 %), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (1,1 %), Italia (0,4 %), Danemarca, Georgia, Germania și Statele Unite ale Americii (câte 0,3 %), Israel și Franța (câte 0,2 %), Țările de Jos, Bulgaria, Grecia, Irlanda și Suedia (câte 0,1 %).

Prin intermediul agenţiilor de turism şi operatorilor de turism în ianuarie-iunie 2020 au plecat în străinătate 19 000 de turişti şi excursionişti sau cu 84,3 % mai puțin față de ianuarie-iunie 2019. Majoritatea cetăţenilor moldoveni au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement (96,7 %). Cetăţenii Republicii Moldova au preferat să călătorească, în principal, în România (27,8 % din totalul celor plecați în străinătate), Egipt (23,4 %), Ucraina (12,8 %), Bulgaria (11,6 %), Republica Cehă (2,8 %), Emiratele Arabe Unite și Turcia (câte 2,2 %), Israel și Ungaria (câte 2,0 %), Italia (1,8 %), Austria (1,5 %), Federația Rusă, Franța și Insulele Maldive (câte 0,8 %).

Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la turismul intern în ianuarie-iunie 2020 a constituit 11 800, în descreștere cu 46,3 % comparativ cu ianuarie-iunie 2019. Deplasarea rezidenţilor moldoveni în interiorul ţării în scop turistic a fost organizată în special de agenţiile de turism şi operatorii de turism din municipiul Chișinău (69,6 %), regiunile de dezvoltare Centru (16,2 %) și Sud (14,2 %).

Încasările agențiilor de turism și operatorilor de turism din activitatea turistică în ianuarie-iunie 2020 au însumat 176,7 milioane de lei, înregistrând un declin de 81,4 % față de aceiași perioadă a anului trecut. Cea mai mare scădere a încasărilor se observă în turismul receptor (-86,1 %) și turismul emițător (-82,5 %). Totodată, încasările din turismul intern au scăzut cu 60,6 % față de ianuarie-iunie 2019.

Preluat de la: diez.md