25358399_10155970075269146_534508825791257604_o.jpg

Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a Republicii Moldova a informat că au fost aprobate noi proceduri de management și utilizare a spațiului aerian al țării – PIAC-MUSA (Proceduri și Instrucțiuni Aeronautice Civile și Managementul și Utilizarea Spațiului Aerian).

Noul act stabilește și descrie:
# politica, principiile și prioritățile de utilizare a spațiului aerian național în detalii, prin prizma aplicării conceptului de utilizare flexibilă a acestuia, având la bază prevederile Regulamentului privind managementul spațiului aerian, aprobat prin HG190/2021 din 6 octombrie 2021;
# descrierea si definirea structurilor flexibile a spațiului aerian;
# procedurile de rezervare a elementelor și structurilor flexibile a spațiului aerian la nivelul strategic și de alocare a spațiului aerian la nivelul pre-tactic, precum și structurile care realizează aceste sarcini;
# procedurile de colectare a solicitărilor pentru elaborarea și distribuirea planurilor locale de utilizare a spațiului aerian.

Potrivit instituției, aplicarea corectă a procedurilor stabilite în actul PIAC-MUSA va contribui la gestionarea eficientă și sigură a spațiului aerian național.

De asemenea, conform AAC, având în vedere cele menționate mai sus, toți utilizatorii spațiului aerian și beneficiarii elementelor și structurilor flexibile deja stabilite și publicate în AIP MOLDOVA, precum și cei care intenționează să solicite în viitor stabilirea unor elemente sau structuri flexibile sunt rugați să consulte și să se familiarizeze cu prevederile PIAC-MUSA, care pot fi accesate aici.

Preluat de la: diez.md