TV.jpg
A fost modificat codul serviciilor media audiovizuale din Republica Moldova. Respectiv, televiziunile și radiourile vor fi obligate să transmită programe locale în limba română în proporție de cel puțin 80 % din totalul programelor realizate.

Excepție de la această regulă vor face furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară care au obligaţia de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puţin 25 % în limba română, precum şi programe audiovizuale de producție proprie în limba minorității respective.

De asemenea, legea presupune că televiziunea publică (Moldova 1) va putea plasa publicitate, cu excepția teleshopping-ului.

Modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Ulterior, în termen de șase luni, Consiliul Audiovizualului va pune în concordanță actele normative și va asigura examinarea și aprobarea actelor administrative necesare pentru punerea în aplicare a prezentei legi.

 

Preluat de la: diez.md