noah-buscher-x8ZStukS2PM-unsplash.jpg

Asociația Obștească „EcoContact” lansează cea de-a treia ediție a programului de granturi mici „Cetățeni activi pentru un mediu sănătos și Justiția verde”. Proiectul își propune să susțină inițiativele privind soluționarea problemelor de mediu locale, promovarea, sprijinul și facilitarea participării publicului la luarea deciziilor și elaborarea regulamentelor locale cu aspecte de mediu.

Organizatorii concursului pentru obținerea grantului își propun să selecteze proiecte mici care urmează să fie finanțate cu până la 400 000 de lei. Perioada de implementare a proiectelor este de maximum 12 luni, începând cu luna mai 2024. Una dintre condițiile principale de participare este cofinanțarea monetară. Aplicantul poate depune doar un singur proiect.

# Sunt eligibile organizațiile neguvernamentale din domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile înregistrate în Republica Moldova.
# Se pot înregistra organizațiile neguvernamentale care activează în următoarele raioane: Hâncești, Fălești, Căușeni, Ialoveni și regiunea din stânga Nistrului.

# Participarea publicului, cu respectarea egalității de gen în luarea deciziilor, la elaborarea și aprobarea regulamentelor locale cu aspecte de mediu.
# Susținerea inițiativelor locale de aplicare a legislației de mediu, de prevenire și atenuare a prejudiciului cauzat mediului.
# Facilitarea colaborării între activiștii civici și autoritățile de mediu întru sesizarea contravențiilor.
# Respectarea interesului public la etapa investigării și examinării cauzelor contravenționale din domeniul încălcării legislației de mediu.
# Inițiative privind elaborarea și dezvoltarea instrumentelor digitale care vizează evidența participării publicului în procese de luare a deciziilor sau semnalarea problemelor de mediu.

Exemple de tematici care pot fi abordate:
# poluarea aerului, a apei și a solului la nivel local;
# generarea excesivă a emisiilor de gaze cu efect de seră în urma activităților economice neautorizate;
# activități silvo-tehnice ilegale;
# susținerea conservării, reabilitarea biodiversității și a ariilor naturale protejate;
# activități educaționale în domeniul protecției mediului și accesul la justiție pe probleme de mediu;
# creșterea potențialului de adaptare la schimbările climatice ale comunităților locale;
# gestionarea deșeurilor;
# integrarea aspectelor de mediu în planificarea politicilor și activităților de dezvoltare la nivelul autorităților publice locale;
# asigurarea transparenței decizionale în procesul de luare a deciziilor, inclusiv prin organizarea dezbaterilor publice sau consultări.

În funcție de experiența organizațiilor în implementarea proiectelor, acestea trebuie să respecte următoarele limite de buget:
# nivelul începător – până la 100 000 de lei pentru organizațiile înregistrate în ultimii trei ani care au implementat, cel puțin, un proiect;
# nivelul avansat – până la 400 000 de lei pentru organizațiile cu experiență care în ultimii cinci ani au implementat cel puțin trei proiecte.

Regulamentul integral al concursului poate fi accesat în documentul atașat mai jos.

# formularul de înregistrare;
# bugetul;
# CV-ul echipei;
# extrasul organizației;
# statutul organizației;
# opțional, un portofoliu al organizației.

Pentru participarea la concurs vor fi admise doar dosarele complete și cele în format electronic. Formularele trebuie să fie completate în limba română. Formularul de aplicare și bugetul trebuie să fie semnate de administratorul organizației sau de persoana împuternicită. Actele trebuie să fie prezentate în format PDF.

Dosarele trebuie expediate la următoarea adresă electronică: [email protected]. În subiectul mesajului veți indica „GRANT PGM3” și denumirea ONG-ului. Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 31 martie.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md