Nistru.jpg
În fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii mai, conform hotărârii parlamentului, în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Nistrului. Instituirea acestei zile era necesară ținând cont de importanța majoră a fluviului Nistru pentru Republica Moldova, care asigură alimentarea cu apă a 80 % din populație.

Nistru este cel mai mare curs de apă din spațiul geografic pruto-nistrean ce izvorăşte în Carpaţii orientali ,pe versantul de nord-vest al Muntelui Rozluci, în Ucraina, la altitudinea de 760 de metri şi se revarsă prin limanul omonim în Marea Neagră. Sectorul superior al Nistrului se află pe teritoriul Ucrainei.

„Istoria neamului nostru este strâns legată de apele curgătoare ale fluviul Nistru. De-a lungul timpurilor, apele Nistrului au ajutat oamenii din localitățile de pe malurile sale să-și crească roada, să adape animalele, să transporte mărfurile, să-și hrănească familiile. Puțin se cunoaște despre faptul că fluviul Nistru a ajutat mii de oameni să supraviețuiască în perioada foametei din 1946-1947. Astăzi, fluviul Nistru este sursa de apă la robinet pentru sute de mii de oameni din raioanele Soroca, Sângerei, municipiile Bălți și Chișinău. Mii de hectare de terenuri din raioanele Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi și Ștefan Vodă sunt irigate cu apele Nistrului și protejează plantațiile multor agricultori de secetele tot mai frecvente din ultimii ani din țara noastră. Mii de păsări, plante și animale își găsesc adăpost în zonele umede Unguri-Holoșnița și Nistrul de Jos, iar comunitățile locale își dezvoltă afaceri turistice pentru cei care caută un loc de refugiu de aglomerația zilnică. Nistrul ne oferă multe privilegii pentru a ne dezvolta și asigura un trai confortabil. Și este de datoria noastră să-l protejăm, tratându-l cu respect prin epurarea apelor uzate, gestionarea corectă a deșeurilor și prin împădurirea malurilor”, se arată în mesajul Maiei Sandu.

În limitele Republicii Moldova, fluviul cuprinde sectorul de la Naslavcea (cea mai nordică localitate din Republica Moldova) până la Palanca, unde hotarul Republicii Moldova se întâlneşte din nou cu al Ucrainei. În sectorul de mijloc, trece prin văi înguste şi adânci, cu lăţimea de 1,5-3 km şi versanţi puternic înclinaţi. Valea are, predominant, forma unui canion, fiind sculptată în roci dure (calcar, gresie, granit). Lăţimea luncii variază de la câteva zeci de metri până la 1 km. În aval de la oraşul Camenca, lunca este inundată de apele lacului de acumulare Dubăsari.

Fluviul Nistru – principala arteră acvatică a Republicii Moldova – joacă un rol vital în aprovizionarea populaţiei cu apă potabilă, în asigurarea necesităţilor agriculturii, industriei şi, în general, în dezvoltarea durabilă a ţării. Concomitent, fluviul Nistru reprezintă sursa principală de aprovizionare cu apă potabilă a unor localităţi ale Ucrainei, inclusiv a regiunii Odesa, sursa ce determină existenţa unor zone umede de importanţă internaţională, precum şi starea ecosistemului Mării Negre.

Fluviul Nistru este cel mai mare după debit şi cel mai frumos corp de apă al Moldovei. Totuși, Nistrul se confruntă cu o serie de  probleme ecologice provocate de activitatea umană care necesită soluționare de urgență.

Preluat de la: diez.md