274593233_321813703307619_90849060856933060_n.jpg
Comisia Europeană a propus miercuri acordarea de protecţie temporară pentru persoanele care fug din calea războiului din Ucraina, inclusiv un permis de şedere şi acces la piaţa forţei de muncă şi la beneficii sociale, informează Reuters.

Noua legislaţie, care vizează sosirile masive de persoane deplasate în UE, va oferi acelaşi nivel de protecţie în toate statele membre ale blocului comunitar. În acelaşi timp, executivul UE prezintă orientări operaţionale pentru a ajuta gărzile de frontieră ale statelor membre să gestioneze eficient sosirile la graniţele cu Ucraina, menţinând un nivel ridicat de securitate. De asemenea, aceste orientări recomandă ca statele membre să creeze culoare speciale pentru sprijin de urgenţă pentru transporturile umanitare.

De la începutul agresiunii militare ruse în Ucraina, peste 650 000 de ucraineni au ajuns în state vecine membre ale UE. Directiva privind protecţia temporară a fost concepută în mod special pentru a acorda protecţie imediată persoanelor în nevoie.

Conform propunerii Comisiei, cetăţenii ucraineni şi persoanele rezidente în Ucraina, precum şi membrii familiilor lor, strămutaţi de conflict vor fi eligibili pentru protecţie în Uniunea Europeană. Cetăţenii non-ucraineni şi apatrizii rezidenţi legali în Ucraina care nu pot reveni în ţara sau în regiunea de origine, precum solicitanţii de azil sau beneficiarii de protecţie internaţională şi membrii familiilor lor vor primi de asemenea protecţie în Uniunea Europeană.

Celelalte persoane care se află în Ucraina pentru scurtă şedere şi care pot reveni în siguranţă în ţările de origine nu sunt vizate de această protecţie temporară în UE. Totuşi, lor trebuie să li se permită acces în UE pentru tranzit către ţările lor de origine.

Dată fiind natura excepţională şi extraordinară a atacului militar rus şi numărul mare ale noilor sosiri în UE, directiva privind protecţia temporară oferă răspunsul adecvat la situaţia actuală prin:
# furnizarea de protecţie imediată şi drepturi – aceasta include drept de rezidenţă, acces la piaţa muncii, acces la locuinţe, asistenţă şi beneficii sociale, asistenţă medicală, mijloace de subzistenţă; pentru copiii şi tinerii neînsoţiţi, protecţia temporară conferă dreptul la custodie legală şi acces la educaţie;
# reducerea presiunii asupra sistemelor naţionale de azil prin crearea unui statut de protecţie cu formalităţi reduse. – astfel se vor evita sistemele naţionale de azil copleşite şi se va permite statelor membre să gestioneze sosirile într-o manieră ordonată şi eficientă, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale şi a obligaţiilor internaţionale;
# solidaritate consolidată şi împărţirea responsabilităţii – regulile prevăzute de directiva privind protecţia temporară promovează un echilibru între eforturile statelor membre în privinţa găzduirii persoanelor mutate din Ucraina; o ”platformă a solidarităţii”, unde statele membre pot face schimb de informaţii despre capacitatea de primire, va fi coordonată de Comisia Europeană.
# sprijin suplimentar de la agenţiile UE – Agenţia europeană pentru poliţia de frontieră şi garda de coastă (FRONTEX),
Agenţia europeană de sprijin pentru azil (EUAA) şi Europol pot furniza sprijin operaţional suplimentar, la cererea statelor membre, pentru a asigura implementarea normală a acestei decizii.

Propunerea Comisiei Europene, care a fost anunţată anterior, va fi dezbătută joi de miniştrii de interne din UE.

Într-o rezoluţie adoptată marţi în sesiune plenară extraordinară, Parlamentul European a salutat angajamentul Uniunii Europene de a activa directiva privind protecţia temporară, pentru a oferi acces imediat la protecţie tuturor ucrainenilor care fug din calea războiului. Responsabilitatea pentru primirea refugiaţilor care sosesc la frontierele externe ale Uniunii ar trebui să fie împărţită în mod egal între ţările Uniunii, au afirmat eurodeputaţii

Preluat de la: diez.md