IMG_8875.jpg
Forța de muncă adaptată cerințelor viitorului se cultivă prin încurajarea tinerelor să urmeze programele educaționale STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică), care contribuie la formarea unor abilități de gândire critică capabile să genereze inovații în domeniile tehnice și inginerești. Ulterior, aceste dexterități le va oferi fetelor multiple posibilități de angajare în orice industrie, astfel fiind eliminate barierele pentru accederea femeilor din RM la dezvoltarea unei cariere în domeniul IT. Soluțiile practice enunțate în cadrul celei de-a doua ediție a Forumului Anual GirlsGoIT 2017 vor fi înglobate în primul Manifest comun al platformei cu același nume și care urmează să fie un plan pentru progresul sectorului IT.

Forumul Anual GirlsGoIT 2017 a fost organizat în data de 23 noiembrie împreună cu Guvernul Republicii Moldova, fiind susținut de către Biroul Elvețian de Cooperare, UN Women, Ambasada Suediei, Ministerul Muncii, Afaceri Sociale și Protecția Consumatorului al Austriei, USAID și Guvernul Suediei, Google, ATIC, Ellation, BSD Management, Spark Research Labs și TEKEDU.

 

Stela Grigoraș, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: „Forumul Anual GirlsGoIT  este un eveniment foarte important atât pentru fiecare dintre noi, dar și pentru a noastră țară, pentru economia RM. Cred ca femeile și tehnologiilor informaționale pot fi un parteneriat frumos, durabil și productiv, iar multe dintre femei fac deja acest lucru fie că au îmbrățișat acest domeniu, fie că sunt participante la acest program. Noua Strategie privind ocuparea forței de muncă are un accent sporit pe angajarea tinerelor și femeilor în RM, iar obiectivele acesteia țin de promovarea ocupării formale și crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea unor întreprinderi competitive prin crearea oportunităților egale pentru diferite grupuri ale forței de muncă și, totodată, implementarea unor politici non-discriminatorii pe piața muncii. Și noul proiect lege privind ocuparea forței de muncă, elaborat cu partenerii de dezvoltare, are o abordare absolut noua care diversifica, modernizează și adaptează măsurile active în conformitate nevoile, în specialor a tinerelor și femeilor în căutarea unui loc de muncă.”

 

Asya Varbanova, Reprezentanta Interimară, UN Women: „Succesul inițiativei GirlsGoIT este mare nu doar in Republica Moldova dar și la nivel internațional și a devenit o mișcare care motivează alte țări. Suntem mândri că GirslGoIT nu este doar un set de activități dar a devenit o mișcare ce are peste 250 de ambasadoare în toate colțurile Moldovei, care sprag stereotirpurile și aduc ideea de liderism în domeniul IT. Există în continuare stereopituri că domeniul IT este destinat bărbaților iar femeile sunt văzute mai multe ca niște beneficare ale acestuia. Această diviziune se crează la o etapă timpurie în viața fiecăruia, iar astfel multe fete încep să creadă că sunt mai puțin capabile decât un băiat. Avem nevoie de fete precum cele care fac parte din programul GirlsGoIT care să ne demonstreze că nu există domeniu în care femeile nu se descurcă, spărgând astfel spereotipurile.”

 

Signe Burgsteller, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova:  „Sunt impresionată de rezultatele înregistrate într-o perioadă atât de scurtă de fetele care fac parte din programul Girls GoIT. Peste 200 de fete au beneficat direct de această platformă, iar multe au devenit ambasadoare și și-au împărtășit cunoștințele cu membrii comunităților pe care le reprezeintă și au inspirat și alte tinere să capete noi abilități în domeniul tehnologiilor informaționale. Este minuntat să vedem cum s-a dezvoltat acest proiect și câți suporteri a adunat în fiecare an.  Egalitatea de gen și abilitatea femeilor pentru Guvernul Suediei sunt subiecte prioritare și instrumente care contribuie la dezvoltare economie și se referă la egalitatea de oportunități pentru femei și bărbați. Încurajarea femeilor și fetelor de a intra în sectorul IT este cu adevărat viitorul nostru și va contribui la dezvoltarea economiei naționale.”

 

Christine Freilinger, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova:  „GirlsGoIT lucreză în direcția corectă întrucât IT-ul devine tot mai important creând multe locuri de muncă cu venituri ridicate. În acest mod, femeile au oportunități mult mai mari pentru carieră. Potrivit unui studiu recent, pentru multe companii este dificil să recruteze femei care să posede întregul set de studii inginerești în domeniul IT. Important este să ne asigurăm că femeile au acces la acest tip de educație și sunt create oportunități bazate pe egalitate de gen, pe priorități egale pentru persoanele dezavantajate și, în acest context, inițiativa GirlsGoIT este susținută în totalitate de Ministerul Afacerilor Sociale din Austria în ceea ce ține de oferirea de consultanță. Programul GirlsGoIT poate fi un instrument util al politicii forței de muncă elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Republica Moldova și ar putea fi integrat într-un  Centru de Excelență în acest domeniu, ce ar aduce un plus valoare.”

 

Mihaela Iurașcu, organizator, președinte TEKEDU: „Forumul Anual GirlsGoIT 2017 are în centru tinerele pasionate de domeniul IT – ambasadoare ale tehnologiilor, care au devenit lideri în comunitățile lor, datorită cunoștintelor acumulate în cadrul programului GirlsGoIT. Astfel de ințiative oferă fetelor din RM șanse egale și oportunitatea de a învăța, dar și de a fi o sursă de inspirație pentru tinerele din comunitățile rurale. Pe an ce trece, sfera IT evoluează considerabil, de aceea este necesar de a exploata și orienta potențialul fetelor spre cariere în domeniul tehnologiei, astfel încât să fie pregătite pentru cerințele de pe piața muncii. Acest fapt va avea un impact pozitiv și asupra dezvoltării economice a țării, iar dovadă sunt statele care au un număr considerabil de femei implicate în domeniul IT.”

Forumul Anual GirlsGoIT 2017 a fost structurat în sesiuni tematice, pe parcursul cărora oficialii, partenerii de dezvoltare, ambasadoarele și beneficiarele programului au vorbit despre succesul femeilor în diferite domenii și despre experiențele oferite de programul GirlsGoIT.

Prima sesiune cu tema „Indentificarea tendințelor și inițiativelor durabile, care vor contribui la eliminarea barierelor cu care se confruntă femeile în dezvoltarea carierei și în procesul de integrare pe piața muncii” a abordat  subiecte ce țin de tendințele și instrumentele pieței muncii, despre importanța promovării angajării tinerelor dar și despre asigurarea unei instruiri continue pentru angajații cu experiență.

A doua sesiune „Susținerea dezvoltării abilităților fetelor și femeilor:Cum motivăm femeile tinere să aleagă educația STEM pentru angajare pe piața muncii” abordat opiniile și acțiunile întreprinse de reprezentanților  instituțiilor educaționale cu profil tehnic de a atrage cât mai multe fete, dar și experiența tinerelor absolvente.

Ultima sesiune a inclus istoriile femeilor de succes în acest domeniu la nivel mondial, iar exemple reprezentative și încurajări pentru tinere au fost aduse de către speakeri importanți precum Managerul Operațiuni Tehnice de la compania Google din Marea Britanie, Kate Driskell, fondatoarea „Digital Leadership Institute” din Belgia, Cheryl Miller, reprezentanta Școlii de Robotică din Italia, Fiorella Operto etc. Tinerele au fost încurajate să urmeze programele educaționale STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie, Matematică), ceea constituie un început pentru adaptarea și cultivarea profesiilor viitorului.

 

Despre Programul GirlsGoIT

Programul GirlsGoIT a fost lansat în martie 2015 de către UN Women Moldova, Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Educației, Novateca, Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) și TEKEDU, cu suportul Ambasadei Suediei. GirlsGoIT are drept scop stimularea capacității de antreprenoriat și inovare în Republica Moldova, prin abilitarea tinerelor cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani cu competențe digitale și IT. În cadrul GirlsGoIT fetele învață programare web, 3D printing, robotică și altele. Ele devin ambasadoare GirlsGoIT și își împărtășesc cunoștințele cu membrii comunității din care provin.

Preluat de la: diez.md