LAPOIANA-3-2-1.jpg

În ultimii ani s-au colectat mai multe date statistice despre speranța de viață, educație, situația pe piața muncii, nivelul de trai etc. a femeilor și bărbaților din Republica Moldova. Aceste informații au fost adunate de principalul organ specializat în acest domeniu din țara – Biroul Național de Statistică. În acest material, vă prezentăm portretul statistic al femeilor și bărbaților din Moldova potrivit acestor date.

La începutul anului 2023, numărul femeilor a predominat în rândul populației cu reședință obișnuită. Vorbim despre un procentaj de 52,7 % la femei și 47,3 % la bărbați. Astfel, la 100 de femei au revenit 90 de bărbați. Aici ne referim mai mult la categoria de vârstă 35-64 de ani.

Totodată, la vârstele tinere, persoanele de sex masculin au predominat asupra celor de sex feminin. În cadrul grupei de vârstă până la 14 ani, raportul a fost de 106 băieți la 100 de fete.

În 2022, speranța de viață la naștere pentru femei a constituit 75,7 ani și în cazul bărbaților – 67,1 ani. Prin urmare, femeile trăiesc, în medie, cu 8,6 ani mai mult decât bărbații. Această diferență ar fi cauzată de nivelul mai înalt al mortalității premature a bărbaților, în special a celor în vârsta de muncă 16-62 de ani.

La fel, potrivit statisticilor din 2022, în medie, vârsta femeilor la prima căsătorie a fost de 26 de ani, iar a bărbaților – 29 de ani. Căsătoriile până la 20 ani s-au înregistrat cel mai frecvent în mediul rural.

Conform datelor Anchetei Forței de Muncă, în același an, femeile au fost cele care au obținut cele mai multe diplome pentru terminarea studiilor superioare. Referința a fost făcută pentru grupa de vârstă 25-64 de ani.

Dacă ar fi să vorbim despre nivelul de instruire medie, la aceeași grupă de vârstă, atunci atât femeile, cât și bărbații au avut preponderent un rezultat egal.

Bărbații părăsesc sistemul educațional mai devreme comparativ cu femeile, în favoarea intrării pe piața forței de muncă. Rata de părăsire timpurie a sistemului educațional pentru persoanele de vârsta 18-24 de ani a constituit 24,5 % la bărbați.

În Moldova poți munci minimum de la vârsta de 15 ani. Conform statisticilor din 2022, ponderea femeilor care muncesc de la 15 ani și peste este mai mică în comparație cu cea a bărbaților.

La fel, în același an, în medie, o femei a primit un salariu cu 15 % mic decât persona de sex opus. Astfel, câștigul salarial mediu lunar brut al femeilor în anul 2022 a constituit 9 618,4 lei, iar al bărbaților – 11 380,7 lei.

Totuși, rata șomajului la nivel de țară a fost înregistrată mai mult în rândul bărbaților. În funcție de vârstă, cea mai înaltă rată a șomajului, atât la bărbați, cât și la femei, a fost observată la tinerii de vârsta 15-24 de ani.

În anul 2022, bărbații au predominat în totalul conducătorilor din țară de toate nivelurile.

Preluat de la: diez.md