ro.jpg
Ambasada României în Republica Moldova informează că, începând cu 8 ianuarie 2022, a fost prelungită cu 30 de zile starea de alertă pe teritoriul României. Se mențin condițiile de intrare în România stabilite prin actele normative adoptate anterior, respectiv toți cetățenii Republicii Moldova, posesori de pașapoarte biometrice, pot intra pe teritoriul național, indiferent de scopul călătoriei (spre exemplu, ședere pe termen scurt, tranzit), însă pot fi plasaţi în carantină dacă nu se încadrează în excepţiile prevăzute de legislaţie.

A fost adoptată o nouă hotărâre prin care au fost efectuate modificări în legislașia privind regimul carantinei pentru persoanele care sosesc în România, valabile începând cu 9 ianuarie 2022. Deși Republica Moldova este încadrată în continuare în zona verde, condițiile de intrare în România pentru persoanele care vin din state terțe (inclusiv Republica Moldova) nu se schimbă.

Sosirea în România a persoanelor care vin din state terțe (inclusiv Republica Moldova):
# NU intră în carantină persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional;
# INTRĂ în Carantină pentru cinci zile la o adresă declarată sau într-un spaţiu special amenajat:
o persoanele nevaccinate ori cele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional;
o persoanele vaccinate ori persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, dacă NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).
# INTRĂ în carantină pentru 10 zile persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară şi NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii.

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la prezentarea testului PCR-RT şi de la măsura carantinei(*):
# Copiii sub 12 ani;
# Elevii/studenţii care fac naveta zilnic;
# Persoanele aflate în tranzit;
# Lucrătorii transfrontalieri şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din Republica Moldova, care prezintă dovezi în acest sens;
# Piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
# Conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă;
*(aceste categorii de persoane sunt detaliate mai jos)

Sunt exceptate de la măsura carantinei următoarele categorii de persoane:
# persoanele care sosesc din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc epidemiologic şi prezintă dovada vaccinării sau dovada confirmării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară şi pentru care au trecut cel puţin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în ţară, însoţite de rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii).
# copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
# copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
# persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). În situaţia în care persoanele nu părăsesc teritoriul naţional în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcţiei de sănătate publică din judeţul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în ţară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României;
# persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării;
# lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi;
# elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către acestea şi prezintă documente doveditoare;
# membrii delegaţiilor sportive, precum şi artiştii şi staff-ul acestora care sunt nevaccinaţi ori care nu au fost confirmaţi pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, sosesc pentru participarea la competiţii sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul naţional, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi participă doar la activităţi în cadrul competiţiilor sau, după caz, evenimentelor menţionate;
# conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă;
# persoanele predate autorităţilor române în baza acordurilor de readmisie, returnate în procedură accelerată;
# membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti şi posesori de paşapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, nevaccinaţi ori care nu au fost confirmaţi pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, care sosesc din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc şi prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
# elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi prezintă documente doveditoare;
# angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională care se întorc în România de la activităţi desfăşurate în interes profesional în afara ţării şi sunt vaccinaţi ori au fost confirmaţi pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară;
# piloţii de aeronave şi personalul navigant al acestora, precum şi mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
# conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă completă şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul naţional, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional;
# personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară cât şi de la bordul navelor şi elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum şi de la bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc, cu condiţia asigurări a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19;
# personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport şi cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile româneşti, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în ţară, precum şi la îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
# personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe şi mobile de extracţie petrol şi gaze in zona economică exclusivă a României.

Pentru situaţii deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naştere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenţii/tratamente medicale în cazuri care nu suportă amânare cum ar fi afecţiuni oncologice, insuficienţă renală cronică în program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea ţării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ş.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative.

Ambasada reaminteşte că, începând cu data de 20 decembrie 2021, România a introdus Formularul de localizare a pasagerilor (PLF) https://plf.gov.ro.
***
Hotărârea Guvernului României privind prelungirea stării de alertă este disponibilă la adresa:
# HG nr. 34din 6 ianuarie 2022: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/250265
Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă este disponibilă la adresa:
# HCNSU nr. 2 din 7 ianuarie 2022: https://stirioficiale.ro/…/hotararea-nr-2-din-07-01-2022
Lista statelor clasificate în zone de risc este disponibilă la adresa:
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19

Ambasada recomandă tuturor persoanelor să se informeze permanent doar din surse oficiale (https://stirioficiale.ro/informatii,https://www.cnscbt.ro/ ,https://datelazi.ro/ , https://fiipregatit.ro/) cu privire la intrarea și șederea pe teritoriul României, înainte de începerea călătoriei, tocmai pentru a evita deplasarea până în punctul de trecere al frontierei și constarea neîndeplinirii condițiilor privind intrarea/exceptarea de la măsura carantinei.

Preluat de la: diez.md