justitie.jpg
Ziua mondială a justiției sociale a fost proclamată pe 20 februarie 2007 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Aceasta se sărbătorește anual începând cu 2009 și are menirea de a reliefa importanța dreptății sociale ca imperativ etic care ar trebui să ne ghideze munca de toate zilele.

Potrivit ONU, justiția socială este un principiu fundamental pentru o coexistență pașnică și prosperă între națiuni, presupune promovarea egalității între sexe sau drepturile popoarelor indigene și ale migranților, eliminarea barierelor legate de sex, vârstă, rasă, etnie, religie, cultură sau dizabilitate.

ONU informează că sărăcia și inegalitatea în interiorul țărilor și între țări sunt în creștere în multe părți ale lumii. Crizele economice și sociale din ultimii ani au fost amplificate de impactul pandemiei COVID-19, de dezastrele naturale cauzate de accelerarea schimbărilor climatice, de tensiunile geopolitice și de conflictele armate. Aceste crize, dincolo de tragedia umană și de impactul pe care îl provoacă asupra sectorului muncii, au evidențiat interconectarea și interdependența economiilor și societăților din întreaga lume.

Tema din acest an, „Depășirea barierelor și identificarea oportunităților pentru justiție socială”, se concentrează pe recomandările cuprinse în raportul Agendei comune a Națiunilor Unite privind construirea solidarității globale și restabilirea încrederii în guvern.

Astfel, Ziua mondială a justiției sociale 2023 reprezintă o ocazie de a iniția un dialog cu statele membre, tinerii, partenerii sociali, societatea civilă, și alte părți interesate cu privire la acțiunile necesare pentru a consolida contractul social, care a fost rupt de inegalitățile în creștere, de conflicte și de slăbirea puterii instituțiilor menite să protejeze drepturile lucrătorilor.

„În ciuda acestor crize multiple, există numeroase oportunități de a construi o coaliție pentru justiție socială și de a declanșa investiții mai mari în locuri de muncă decente, cu un accent deosebit pe economia verde, digitală și de îngrijire, precum și pe tineri”, se arată în comunicatul emis de către ONU.

Menționăm că termenul de justiție socială, inventat de către Luigi Taparelli în anul 1840, desemnează modul în care este aplicată justiția într-o societate în relație cu clasele sociale existente în ea. Ea se referă la conceptul potrivit căruia toată lumea trebuie să aibă aceleași drepturi și oportunități economice, politice și sociale.

Preluat de la: diez.md