md-duran-1VqHRwxcCCw-unsplash.jpg

Statul român lansează un program de burse destinat cetățenilor străini din statele non-UE, pentru anul universitar 2024/2025. Bursele vor fi acordate prin intermediul unui concurs studenților care intenționează să învețe în toate domeniile, cu excepția programelor de medicină, medicină dentară și farmacie.

Bursele sunt destinate cetățenilor străini care provin din toate statele non-UE.

Pentru a fi eligibil, solicitantul bursei trebuie:
# să prezinte un dosar complet;
# să respecte condițiile de depunere a dosarului;
# să respecte calendarul de înscriere;
# actele de studii depuse de candidat să fie emise de instituții de învățământ acreditate/recunoscute în țara în care au fost emise;
# să aibă rezultate bune la învățătură, respectiv o medie a anilor de studiu obținută la ultima instituție de învățământ absolvită, de minimum șapte corespunzătoare sistemului de notare din România sau calificativul „bine”, după caz.

Solicitantul bursei poate opta pentru unul dintre cele trei cicluri de studiu în instituțiile de învățământ superior acreditate din România.
# Licență – programele de studii universitare de licență se adresează absolvenților de studii liceale sau ai unor studii preuniversitare la finalul cărora au obținut o diplomă de bacalaureat sau echivalentă, precum şi candidaților care solicită continuarea studiilor universitare de licență în România. Programul complet durează între trei și șase ani, în funcție de specializarea urmată şi se încheie cu susținerea unui examen de licență.
# Master – programele de studii universitare de master se adresează tinerilor care au absolvit un program de licență. Masterul durează de la unul la doi ani şi se încheie cu susținerea examenului de disertație.
# Doctorat – programele de studii universitare de doctorat se adresează absolvenților studiilor universitare de master sau echivalente și durează între trei și cinci ani. Acest ciclu se încheie cu susținerea unei teze de doctorat.
*Admiterea la doctorat și obținerea bursei sunt condiționate de obținerea unui acord scris din partea coordonatorului științific, membru al școlii doctorale, obținut înaintea depunerii candidaturii, precum și de promovarea colocviului de admitere.

În scopul promovării limbii şi culturii române, beneficiarii burselor acordate de statul român pentru studiile de licență și master studiază doar în limba română. Excepție fac bursierii la doctorat, care pot opta pentru studii în limba română sau într-o limbă străină fixată de școala doctorală. Pentru candidații care nu cunosc limba română, se acordă un an pregătitor pentru studiul limbii române, anterior studiilor universitare propriu-zise.

Fiecare candidat își va crea pe platforma Study in Romania un cont personal, va completa datele solicitate și va încărca, respectând cerințele tehnice indicate, următoarele documente:
# diplomele de studii obținute (diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, diplome de licență, master, doctorat) şi traducerea autorizată a acestora în una dintre limbile engleză, franceză, spaniolă sau română, dacă este cazul;
# foile matricole/suplimentele la diplomă aferente studiilor absolvite şi traducerea autorizată a acestora în una dintre limbile engleză, franceză, spaniolă sau română, dacă este cazul;
# certificatul de naștere (sau actul echivalent) și traducerea autorizată în una dintre limbile engleză, franceză, spaniolă sau română, dacă este cazul;
# primele trei pagini ale pașaportului sau documentul național de identitate, însoțite de traducerile autorizate, dacă nu sunt emise în limbile engleză, franceză sau spaniolă;
# CV-ul.

Pentru doctorat, solicitanții vor anexa următoarele acte:
# o scrisoare de intenție din partea solicitantului care să conțină lista lucrărilor științifice, publicații de specialitate;
# propunerea detaliată a proiectului de cercetare;
# acordul unui coordonator științific, membru al școlii doctorale alese.
Toate documente trebuie să fie în limbile engleză, franceză, sau română.

Documentele de înscriere se scanează, individual, după original, numai în format PDF. De asemenea, pentru ca înscrierea candidatului să fie validă, acesta trebuie să-și exprime consimțământul cu privire la acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin bifarea declarației GDPR.

Bursa obținută constă în:
# finanțarea cheltuielilor de școlarizare;
# finanțarea cheltuielilor de cazare în căminele studențești, prin bugetul Ministerului Educației, în limita subvenției alocate cu această destinație (cazarea va fi asigurată în măsura locurilor disponibile, bursierii având obligativitatea de a contacta universitatea gazdă pentru a afla condițiile privind cazarea);
# acordarea unui ajutor financiar lunar, în valoare de 65 de euro pentru studenții din anul pregătitor și licență;
# ajutor financiar în valoare de 75 de euro pentru pentru studenții la master și 85 de euro pentru doctoranzi.

Mai multe informații despre program și despre condițiile bursei puteți citi în documentul atașat mai jos.

# Depunerea candidaturilor se realizează doar prin intermediul platformei online.
# Dosarele pot fi depuse prin intermediul butonului Apply for MFA scholarships sau aici. Platforma poate fi utilizată în limbile engleză
sau franceză.
# Termenul-limită pentru înregistrare este 16 martie.
# Dosarele depuse direct la birourile de registratură ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE) sau Ministerului Educației, la adresele electronice ale angajaților MAE/compartimentelor din Centrala MAE sau la adresele fizice sau electronice ale misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale României, precum și la cele ale misiunilor străine acreditate la București nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele procesului de selecție a burselor vor fi anunțate electronic, prin intermediul platformei, pe 15 iulie 2024, fiecărui candidat care a aplicat pentru bursă.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md