start-up-cover5.jpg

În cazul în care conduceți un start-up în agricultură și căutați investiții, ar fi important să știți că nu doar investitorii străini sau locali pot fi surse de finanțare, ci și statul, prin Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. Care este procedura, explicăm mai jos.

Subvenția în avans reprezintă un ajutor financiar nerambursabil și neimpozabil acordat din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural producătorilor agricoli debutanți pentru susținerea lansării și dezvoltării proiectelor start-up.

La program se pot înregistra tinerii fermieri sau femeile fermieri care desfășoară pentru prima dată activitate economică (întreprindere micro sau întreprindere mică, nou-înregistrată) într-o localitate rurală.

Criteriile de eligibilitate pentru obținerea sprijinului financiar:
# plan de afaceri fezabil;
# afacerea și investiția este amplasată într-o localitate rurală;
# valoarea investiției solicitate conform proiectului investițional integrat nu depășește 1 milion de lei din valoarea totală a investiției;
# perioada de implementare a proiectului nu va depăși 24 de luni;
# participanții dispun de pregătire și formare profesională în domeniu;
# sunt deținători legali ai bunurilor imobile pe care se realizează investiția;
# nu au restanțe la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public național;
# nu sunt afiliați unui alt producător agricol;
# vor crea locuri de muncă.

Domeniile de sprijin eligibile plăților în avans sunt:
# producerea legumelor și a fructelor pe teren protejat (sere și tuneluri);
# înființarea, modernizarea și defrișarea plantațiilor multianuale, inclusiv a plantațiilor viticole și a plantațiilor pomicole;
# utilarea și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;
# procurarea animalelor de prăsilă și menținerea fondului genetic al acestora;
# dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare:
— case de ambalare și frigiderele de păstrare a fructelor, strugurilor și legumelor;
— procesarea, uscarea și congelarea fructelor, strugurilor, legumelor și cartofilor;
— prelucrarea, uscarea și condiționarea cerealelor, a oleaginoaselor, a florii-soarelui și a soiei;
— prelucrarea primară, ambalarea, refrigerarea, congelarea și păstrarea cărnii, procesarea, ambalarea și păstrarea laptelui, precum și analiza mierii de albine.

Valoarea maximă a subvenției în avans acordată constituie 65 % din valoarea costurilor eligibile.

Conform cerințelor programului, producătorul trebuie să asigure cofinanțarea celeilalte porțiuni a valorii proiectului investițional în termen de 60 de zile lucrătoare de la aprobarea proiectului investițional.

Plata subvenției în avans se efectuează prin intermediul contului Escrow (cont bancar deschis special la o bancă comercială din Republica Moldova în lei moldovenești în urma semnării contractului tripartit dintre bancă, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură și beneficiar).

Plata subvenției în avans se efectuează în două tranșe:
#1. 75 % din valoarea plății în avans, care se va achita cu condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea beneficiarului a 35 % din valoarea costurilor eligibile;
#2. 25 % din valoarea subvenției la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.

Pentru obținerea subvenției în avans, participanții urmează să prezinte la oficiile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură din raza teritorială proprie un dosar cu următoarele documente:
# cererea-tip de solicitare a sprijinului financiar;
# planul de afaceri pentru o durată de cinci ani;
# copia extrasului de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Agenția Servicii Publice (pentru SRL);
# în cazul gospodăriilor țărănești (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declarației de constituire;
# copia diplomei de studii/certificatului care confirmă instruirea producătorului agricol în domeniu, cu durată totală a cursului de minimum 40 de ore;
# declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate;
# cel puțin trei oferte pentru utilajul/echipamentul ce urmează a fi achiziționat în cadrul proiectului investițional;
# documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanțării a cel puțin 10 % din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional;
# declarația privind asumarea obligației de a achita restul sumei pentru cofinanțare în scopul implementării proiectului.

Modelul cererii de solicitare a subvenției în avans, al planului de afaceri și al declarației pe propria răspundere pot fi descărcate de pe pagina web a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură.

Costuri: serviciul este oferit gratuit.

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură

Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162
Contact:
# număr de telefon: 022222892;
# linia fierbinte 022 213 333;
# e-mail: [email protected].

Oficiile teritoriale

Oficiul teritorial Chișinău

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 12, bir. 1210
Număr de telefon: 022220393
Raza de deservire: mun. Chișinău și raioanele Ialoveni, Strășeni, Criuleni, Anenii Noi și Dubăsari

Oficiul teritorial Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Vasile Alecsandri 102
Număr de telefon: 029933121
Raza de deservire: raioanele Cahul, Taraclia, Cantemir și Vulcănești

Oficiul teritorial Edineț

Adresa: or. Edineț, șos. Bucovinei 37
Număr de telefon: 024624112
Raza de deservire: raioanele Edineț, Briceni, Ocnița și Dondușeni

Oficiul teritorial Florești

Adresa: or. Florești, str. Victoriei 2
Număr de telefon: 025027022
Raza de deservire: raioanele Florești și Soroca

Oficiul teritorial Bălți

Adresa: mun. Bălți, str. Calea Ieșilor 26, et. 3
Număr de telefon: 023135604
Raza de deservire: mun. Bălți și raioanele Glodeni, Râșcani, Fălești, Drochia și Sângerei

Oficiul teritorial Orhei

Adresa: or. Orhei, str. Ion Creangă 1
Număr de telefon: 023533291
Raza de deservire: raioanele Orhei, Telenești, Rezina și Șoldănești

Oficiul teritorial Hâncești

Adresa: or. Hâncești, str. Hâncu Mihalcea 123
Număr de telefon: 026923610
Raza de deservire: raioanele Hâncești, Cimișlia și Leova

Oficiul teritorial Ungheni

Adresa: or. Ungheni str. Națională 7
Număr de telefon: 023625249
Raza de deservire: raioanele Ungheni, Călărași și Nisporeni

Oficiul teritorial UTA Găgăuzia

Adresa: or. Comrat str. Pobedî 58
Număr de telefon: 029829779
Raza de deservire: raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga și Basarabeasca

Oficiul teritorial Căușeni

Adresa: or. Căușeni, str. Mateevici 9, of. 40
Număr de telefon: 024321110
Raza de deservire: raioanele Căușeni și Ștefan Vodă

Preluat de la: diez.md