startup-main2.jpeg

Tinerii antreprenori pot solicita granturi de până la 200 000 de lei prin intermediul programului „STARTUP pentru TINERI ȘI MIGRANȚI”. Programul este pentru persoanele ce au între 18 și 40 de ani și viză de reședință în municipiul Chișinău.

Persoanele care vor să beneficieze de finanțare trebuie să dețină o întreprindere înregistrată în Chișinău sau să dea dovadă de intenția de a deschide o afacere în capitală.

De asemenea, tinerii eligibili pot opta pentru suport financiar nerambursabil în sumă maximă de 200 000 de lei sau, în cazul tinerilor care obținuseră un credit comercial, pentru compensarea valorii dobânzii în sumă maximă de 100 000 de lei.

Tânăr viitor antreprenor, cu vârsta între 18 și 40 de ani, care are viză de reședință în municipiul Chișinău și dorește să deschidă o afacere sau deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.

Lucrător migrant care a fost sau este plecat peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă sau beneficiarii de remitențe (soț/soție sau rudă de gradul întâi) cu vârsta de până la 40 de ani, având reședință permanentă în municipiul Chișinău și deține o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău.

Tânăr refugiat viitor antreprenor ce a creat un parteneriat cu un tânăr rezident care are viză în municipiul Chișinău, ambii fiind cu vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani și doresc să deschidă o afacere sau dețin o întreprindere înregistrată în municipiul Chișinău de cel mult 12 luni.

Domeniile prioritare ale programului:
# afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii;
# afacerile care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how;
# afacerile axate pe dezvoltarea următoarelor domenii: industria tehnologiei informației și comunicațiilor, electromecanică, industria agroalimentară și HoReCa, industria ușoară, industria creativă, turism, sănătate și frumusețe, activități profesionale, științifice sau tehnice, eficiență energetică, agricultură etc.

Scopul programului este încurajarea antreprenoriatului în rândurile tinerilor și migranților din municipiul Chișinău prin facilitarea lansării și dezvoltării afacerilor sustenabile și susținerea creării locurilor de muncă.

Data-limită de depunere a dosarelor este 7 iunie 2024, ora 23.59. Vă puteți înregistra la program accesând acest link.

Organizatorii menționează că selectarea beneficiarilor va fi efectuată pe bază de concurs, în corespundere cu prioritățile programului și în limitele bugetului disponibil.

Preluat de la: diez.md