duy-pham-Cecb0_8Hx-o-unsplash.jpg

Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) a lansat în cadrul unui eveniment online raportul de analiză, intitulat „Mai incluziv și mai eficient: o abordare incluzivă a politicilor de suport pentru tinerii și tinerele NEET din Moldova”. Tânărul/tânăra NEET este definit drept persoana care nu are un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională. Biroul Național de Statistică colectează date despre tinerii NEET din Moldova în funcție de trei categorii de vârstă: 15-24 de ani, 15-29 de ani și 15-34 de ani.

În acest sens, reprezentanții CPD au realizat o listă cu cele mai importante date legate de situația tinerilor NEET din Republica Moldova:
# conform Biroului Național de Statistică, în Republica Moldova sunt circa 45,3 mii de tineri NEET cu vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani, 118 mii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani și 192,5 mii cu vârsta între 15 și 34 de ani;
# în mare parte, statutul NEET este caracteristic tinerilor cu vârsta de peste 29 de ani;
# din perspectivă de gen, atât la nivel european, cât și în Republica Moldova, ponderea femeilor în grupul NEET este mai mare ca cel al bărbaților;
# cei mai mulți tineri NEET se înregistrează în regiunea de centru a republicii – 28,9 %. În zona de nord a țării se atestă un indice de 24,5 %, iar în municipiul Chișinău – 24,8 %;
# bărbații NEET se întâlnesc mai mult în zonele rurale – 20,1 %, comparativ cu cei care locuiesc în urbe –13,7 %;
# conform datelor raportului, 36,5 % dintre tinerii NEET cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 au studii gimnaziale;
# din perspectiva de gen, cea mai mare discrepanță se înregistrează în rândul tinerilor cu nivel înalt de studii, unde 29,30 % sunt femei și doar 11,30 % – bărbați;
# 49,1 % dintre tinerii NEET cu vârsta între 15 și 29 de ani îngrijesc de familie;
# 48,6 % dintre tinerii cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 ani fac parte din categoria NEET;
# în cazul tinerilor care au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece la lucru peste hotare, situația arată în felul următor: 28,9 % sunt tinerii cu vârsta între 15 și 24 de ani, 26,6 % cei de la 15 la 19 ani și 27,8 %, tinerii începând cu 15 ani până la 34 de ani.

Analiza cauzală relevă trei motive majore care au determinat tinerii să devină NEET:
# și-au asumat responsabilitățile de îngrijire și, respectiv, au devenit casnici, această particularitate fiind caracteristică preponderent fetelor;
# au un loc de muncă peste hotare sau intenționează să plece la lucru peste hotare;
# au o dizabilitate sau altă situație legată de sănătate.

Preluat de la: diez.md