Onlineshoppingwithcart_Tevarak_iStock_GettyImagesPlus-5dac33d3b517456f9a0955b2836ebe07.jpg
Segmentul activității de comerț/prestări servicii online este un segment evaluat de către Serviciul Fiscal de Stat cu nivel sporit de risc de neconformare fiscală.

Lipsa unui loc fix de desfășurare a activității, prezența numerarului, implicarea în circuitul economic a mai multor subiecți (pagini web) care au un singur beneficiar sunt principalele motive pentru care segmentul respectiv este mai vulnerabil din punct de vedere al neconformării fiscale, inclusiv prezența fenomenului activității ilicite.

Întru prevenirea combaterii activității ilicite, Serviciul Fiscal de Stat asigură analiza continuă a informației disponibile din diverse surse, inclusiv sursele internet și identifică cazurile de posibilă desfășurare ilicită a activității de întreprinzător.

Astfel, în perioada ianuarie-octombrie 2021, de către Serviciul Fiscal de Stat, au fost identificate 1 102 anunțuri plasate pe portalurile: www.999.mdwww.facebook.comwww.instagram.com precum și pe alte platforme online privind comercializarea diferitor game de produse și presupusa activitate ilicită de întreprinzător pentru a fi supuse verificării.

<!–

–> <!–

–>

În rezultatul acțiunilor de control au fost întocmite 509 procese-verbale cu privire la contravenție, fiind constatată contravenția prevăzută la art. 263 alin. (1) Cod contravențional, „desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la organele competente”, cu aplicarea sancțiunilor în sumă totală de 836 400,00 lei.

Activitatea de comerț și/sau de prestare de servicii prin intermediul magazinelor online desfășurată de contribuabili, din punct de vedere fiscal, este reglementată conform principiilor generale. Respectiv, contribuabilul, în desfășurarea activității de întreprinzător, se va ghida de drepturile și obligațiile stabilite de Codul fiscal și alte acte normative în vigoare.

Conform normelor stabilite, subiectul care desfășoară activitate de întreprinzător este obligat:
# să înregistreze și să desfășoare activitățile într-o oarecare formă organizatorico-juridică stabilită de legislație;
# să reflecte corect și deplin toate faptele economice în documentele primare și de evidență contabilă;
# să aplice ECC la efectuarea decontărilor în numerar;
# să declare și să achite în termen obligațiile fiscale.

Pentru mai multe informații cu privire la desfășurarea activității de întreprinzători poate fi consultat Ghidul contribuabilului începător-aspecte fiscale, care poate fi accesat aici. Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să respecte prevederile legislației în vigoare.

Reamintim că, ieri, Serviciul Fiscal de Stat a emis un comunicat prin care anunță că examinează veniturile persoanelor fizice și identifică acele persoane care nu declară veniturile în proporții semnificative obținute din surse terțe. Este vorba despre mai multe activități, printre care se regăsesc activitățile de IT ale companiilor nerezidente și cele de pe rețelele de socializare (vlogger-i, bloggeri, influencer-i).

Preluat de la: diez.md