jeremy-bezanger-bVzaSFxNEIw-unsplash.jpg

Agenția Națională a Arhivelor (ANA) a informat că cetățenii Republicii Moldova au acum acces online la unele Inventare ale Fondurilor, păstrate în depozitelor ANA. 

Astfel, beneficiarii serviciilor pot accesa următoarele platforme online:
# fondul nr. 7, „Biserica evanghelică-luterană din Chişinău” (1831-1937);
# fondul nr. 8, „Oficiul gubernial al afacerilor țărănești din Basarabia” (1868-1892);
# fondul nr. 9, „Oficiul afacerilor orăşeneşti şi zemstvă al Guberniei Basarabia” (1891-1917);
# fondul nr. 11, „Colecţia de hărţi şi planuri ale Basarabiei” (1818-2000);
# fondul nr. 12, „Judecătoria de zemstvă a jud. Chişinău” (1819-1869);
# fondul nr. 13, „Judecătoria jud. Soroca” (1859-1860);
# fondul nr. 14, „Sucursala băncii funciare țărănești din Basarabia” (1903-1917);
# fondul nr. 16, „Congresele judeţene ale şefilor de zemstvă şi şefii de zemstvă” (1890-1917).

Potrivit informațiilor, lista inventarelor fondurilor va fi completată periodic și va putea fi accesată aici.

Agenția Națională a Arhivelor a atenționat că inventarele din perioada sovietică au un pronunțat caracter propagandistic și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.

Preluat de la: diez.md