munca-RTEC-femeie-transport-public-lucru-job.jpg

Conform datelor prezentate de către Biroul Național de Statistică pentru 2022, moldovencele lucrează preponderent în sectorul serviciilor. Distribuția după sectoarele economice a evidențiat un contrast de activitate în sectorul serviciilor de 58,4 % pentru femei și 41,6 % pentru bărbaţi. Astfel, concludem că cele mai multe femei preferă să activeze în domeniile economiei care nu produc bunuri, dar care oferă o serie de servicii populației.

Prin urmare, moldovencele preferă să lucreze în următoarele domenii ale sectorului terțiar de ocupare a forței de muncă din Moldova:
# construcții (7,8 %);
# transport și depozitare (31,3 %);
# tranzacții imobilare (35,6 %);
# activități de servicii administrative și activități de servicii suport (35,9 %);
# informații și comunicații (36,8 %);
# sectorul agricol (37,2 %);
# administrație publică, apărare și asigurări sociale obligatorii (42,4 %);
# activități profesionale, științifice și tehnice (62,7 %);
# activități economice precum activități de cazare și alimentație publică (65,1 %);
# intermedieri financiare și asigurări (65,8 %);
# sănătate și asistență socială (82,1 %);
# învățământ (81,9 %).

De asemenea, 59,6 % din populația de sex femenin a Moldovei preferă să lucreze în alte activități din sectorul serviciilor decât cele menționate mai sus.

În acest material citește care este portretul statistic al femeilor și bărbaților în Republica Moldova.

Preluat de la: diez.md