image21.jpeg
Începând cu anul 2000, în fiecare an, pe data de 22 mai, marcăm Ziua Internațională a Biodiversității, zi proclamată de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, din 20 decembrie 2000. Este util să știți că, de fapt, data de 22 mai reprezintă ziua când a fost adoptat textul Convenției din anul 1992 în cadrul Conferinței diversității biologice din Nairobi.

Printre principalele obiective pe care le urmărește Convenția se numără conversarea biodiversității și utilizarea corectă a resurselor.

Proclamarea acestei zile la nivel internațional, are la baza un semnal de alarmă cu privire la problemele privind biodiversitatea, mai ales că, în prezent, o mulțime de specii, atât faună cât și floră, se află pe care le dispariție. Transformarea mediului înconjurător pentru a fi prielnic doar vieții omului, crează un dezechilibru în natură, un dezechilibru care trebuie stopat sau măcar încetinit, pentru o mai bună conservare.

Flora Republicii Moldova include cca. 5513 specii de plante, inclusiv plante superioare – 1989 specii, plante inferioare – 3524 specii. După compoziția floristică cele mai bogate sunt ecosistemele forestiere (peste 850 de specii), apoi cele de stepă (peste 600 de specii), luncă (cca. 650 de specii), petrofite (cca.250 de specii), acvatice și palustre (cca. 160 de specii) etc.

Lumea animală constituie cca. 14800 de specii de animale (461 de specii de animale vertebrate şi 14339 de specii de animale nevertebrate). Fauna vertebratelor include 70 de specii de mamifere, 281 de specii de păsări, 14 specii de reptile, 14 specii de amfibieni şi 82 de specii de peşti.

Pe teritoriul raionului Glodeni este situată Rezervaţia Naturală „Pădurea Domnească” care reprezintă un habitat natural pentru activitatea şi dezvoltarea multor specii de animale și păsări. Pe teritoriul raionului şi al rezervaţiei populează 159 specii de păsări care fac parte din diferite ordine cu diferite categorii de raritate.

Pe teritoriul rezervaţiei în apropierea satului Bolotina se află o colonie de stârci numită „Ţara bîtlanilor”, care este formată din 3 specii de păsări de baltă: stârcul cenuşiu, stârcul de noapte şi egreta mică, care îşi construesc cuibul şi cuibăresc pe arbori de stejar.

Stârc cenușiu

Stârcul de noapte

Egreta mică

Dominant şi cel mai numeros din colonie este stârcul cenuşiu în număr de 337 de perechi. Stârcul de noapte este reprezentat de 19 perechi şi egreta mică care este introdusă în Cartea Roşie este reprezentată de 7 perechi. Primele păsări se întorc la noi la începutul lunii martie ca până la sfârșitul lunii să populeze toată colonia.

Fauna rezervației „Pădurea Domnească” este bogată și variată. Starea și structura arboretului de luncă cu numeroase poieni acoperite diferite specii de plante ierboase creează condiții favorabile pentru dezvoltarea multor specii de plante, animale și păsări. Flora bogată și variată creează condiții pentru dezvoltarea și înmulțirea mamiferelor, în special a copitatelor.

Cei mai tipici reprezentanți ai copitatelor sunt Cerbul nobil,cel mai mare mamifer sălbatic în fauna Moldovei; căpriorul, care se întâlnește în toate parcelele rezervației; mistrețul, cel mai numeros paracopitat de pe teritoriul rezervației.În limitele teritoriului dat se întâlnesc și specii rare de animale, introduse în Cartea Roșie: pisica sălbatică, jderul de pădure, chițcan cu abdomen alb, vidra (Lutra lutra), nurca europeană.

jderul de pădure

chițcan cu abdomen alb

Există o legătură strânsă între bunăstarea ecosistemului şi solurile biodiversificate. Solurile sănătoase dau naştere vieţii, iar sănătatea solului depinde de modul de utilizare a acestuia de către noi toţi. Atitudinea noastră faţă de sol determină calitatea şi cantitatea alimentaţiei noastre şi modul în care ecosistemele ne servesc.Această problemă este foarte actuală şi pentru republica noastră.

În prezent, pe teritoriul republicii circa 40% din terenurile agricole au soluri erodate de diferite grade: slab erodate – 23,2%, moderat – erodate – 11,7 şi puternic erodate – 4,9%.

Preluat de la: diez.md