carte-e1715856469814.jpg

A început sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru traducerea și editarea cărții naționale în străinătate din bugetul de stat. Potrivit Ministerului Culturii al Republicii Moldova, valoarea totală acordată unui proiect va fi de până la 300 000 de lei, bugetul total pentru finanțarea proiectelor în anul 2024 fiind de 1 milion de lei.

#1. Beneficiari ai finanțării pot fi doar editurile străine/editorii străini.

#2. Poate fi acceptată spre finanțare doar literatura scrisă în limba română. În cazul minorităților naționale din Republica Moldova, pot fi acceptate spre traducere și lucrări scrise în limba acestora.

#3. Autorul/autoarea lucrării propuse pentru proiectele de traducere/editare este cetățean/-ă al/a Republicii Moldova, indiferent dacă opera sa a fost publicată în Republica Moldova sau în România.

#4. Finanțarea se solicită doar pentru cărțile publicate în limba română sau pentru cele elaborate de editura străină până la momentul depunerii dosarului.

#5. Se acordă prioritate literaturii contemporane, lucrărilor autorilor/autoarelor laureați/laureate ai/ale Premiului Uniunii Europene pentru Literatură, ai/ale Premiului Național al Republicii Moldova, ai/ale Premiului Ministerului Culturii, ai/ale premiilor Uniunii Scriitorilor din România și Uniunii Scriitorilor din Moldova, ai/ale premiilor revistelor de cultură din România și Republica Moldova.

#6. Lucrările sunt selectate de către editurile străine atât din lista orientativă a operelor autorilor/autoarelor autohtoni/autohtone spre a fi traduse în străinătate, cât și din lista cărților publicate în limba română, la libera lor alegere.

#7. În cadrul selecției de oferte care se organizează prin concurs, editura eligibilă poate beneficia de finanțare o singură dată în cadrul unui an bugetar, iar proiectul ei de traducere/editare poate include, în limitele programului financiar, nu mai mult de cinci titluri de carte.

Sunt eligibile pentru a fi finanțare următoarele genuri de carte:
#1. ficțiune (proză, poezie, dramaturgie);
#2. nonficțiune (reportaj, memorii, jurnal, biografie și autobiografie, eseu);
#3. cărți de istorie (îndeosebi cele care vizează istoria Basarabiei);
#4. albume;
#5. cărți pentru copii și adolescenți;
#6. benzi desenate;
#7. antologii de poezie, proză, dramaturgie.

Notă: sunt eligibile pentru finanțare atât cărțile tipărite, cât și cele în format electronic.

#1. cererea de finanțare/formularul-tip, conform anexei nr. 1 din Regulamentul supramenționat;

#2. copia contractului de intenție încheiat cu deținătorul drepturilor de autor;

#3. copia contractului de intenție încheiat cu traducătorul;

#4. CV-ul traducătorului;

#5. copia certificatului de înregistrare sau a altor documente confirmative ale statutului de persoană juridică, iar în cazul persoanelor fizice – copia buletinului de identitate;

#6. raportul solicitantului privind aparițiile editoriale din ultimii doi ani;

#7. planul editorial al solicitantului pentru anul următor;

#8. fișa de calcul economic/bugetul proiectului;

#9. declarația pe propria răspundere privind contribuția financiară proprie în valoare de cel puțin 30 % din bugetul total al proiectului;

#10. strategia de traducere, de publicare, de distribuire și de promovare a operelor traduse și editate în străinătate.

Dosarul de participare va fi completat cu fontul Times New Roman, dimensiunea 12, format PDF. Toate documentele vor fi comprimate în format de tip arhivă.

Notă: editurile din străinătate interesate vor depune dosarul de participare în format fizic (str. Nicolae Iorga 21, Chișinău, Republica Moldova) sau electronic, la adresa [email protected].

Preluat de la: diez.md