Depositphotos_183784176_L.jpg
Guvernul a emis o hotărâre prin care aprobă semnarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la abolirea vizelor de scurtă ședere pentru posesorii de pașapoarte ordinare.

„În conformitate cu prevederile Acordului, resortisanţii Părţilor, care deţin paşapoarte ordinarevalabile, pot intra, tranzita şi se afla pe teritoriul celeilalte Părţi fără viză, pentru o perioadă de pînă la nouăzeci (90) de zile în decursa (180) de zile,cu condiţia ca scopul șederii să selimiteze la: turism, tranzit sau interes de afaceri (serviciu)”, se arată în hotărârea emisă de guvern.

Proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la abolirea vizelor de scurtă ședere pentru posesorii de pașapoarte ordinare are drept scop dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie dintre cele două state prin facilitarea călătoriilor resortisanţilor ambelor părţi.

Proiectul Acordului se încadrează în categoria tratatelor interguvernamentale şi conţine 12 articole care reglementează condiţiile şi termenele de intrare, şedere, tranzitare a teritoriilor statelor Părţi de către resortisanţii celeilalte Părţi, care deţin paşapoarte ordinare valabile, precum şi modul de intrare în vigoare, modificare şi denunţare a instrumentului juridic internaţional în cauză.

Acordul urmează a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată, iar hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Republica Moldova are semnate 13 Acorduri bilaterale cu Statul Qatar, unele din acestea fiind în următoarele domenii: călătoriile reciproce pentru titularii paşapoartelor diplomatice şi speciale, promovarea şi protejarea reciprocă a investițiilor, cooperarea în domeniul economic, comercial și tehnic.

Conform informației oficiale actualizate, în Republica Moldova activează 4 întreprinderi cu capital qatarez. Volumul comerţului exterior al Republicii Moldova cu Statul Qatar, în ianuarie-noiembrie 2021 a înregistrat suma de 696,29 mii. USD (+127,30 % în comparaţie cu ianuarie-noiembrie anul 2020).

Din realitatea existentă, Statul Qatar este prima ţară din regiunea respectivă cu care Republica Moldova intenţionează semnarea acordului privind călătoriile reciproce fără vize pentru titularii paşapoartelor ordinare.

Sursă foto: depositphotos.com

Preluat de la: diez.md