cfa4d44ac3cdac50192739362566537e.jpg
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) a informat despre intrarea în vigoare a acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Federative Braziliene, din data de 13 martie 2022, privind suprimarea vizelor de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte ordinare.

Conform comunicatului, cetățenii moldoveni care dețin un pașaport valabil sunt scutiți de vize pentru intrarea, ieșirea, tranzitarea sau șederea temporară pe teritoriul Braziliei, în scopuri turistice, de tranzit sau de afaceri, pentru o perioadă de până la 90 de zile în decursul a șase luni de la data primei intrări în țară.

Potrivit acordului, în cazul în care cetățenii Republicii Moldova vor dori să rămână pe teritoriul Braziliei pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile sau să desfășoare activități remunerate ori de angajare, cercetare, stagiu, studii, activități sociale, precum și să acorde asistență tehnică, de suport misionar, religios sau artistic sau să exercite alte activități decât cele menționate mai sus, aceștia trebuie să obțină o viză corespunzătoare în conformitate cu legislația Republicii Federative a Braziliei.

Pentru mai multe informații cu referire la regimul de vize aplicabil cetățenilor Republicii Moldova puteți consulta pagina web a MAEIE.

Autoare: Ana-Maria Sîrcu

Preluat de la: diez.md