liliac.jpg
În prezent, o mulțime de animale sunt introduse în Cartea Roșie și sunt ascunse de ochii noștri. Ne-am obișnuit cu pisicile, câinii, rațele, găinile, care sunt indispensabile unei gospodării, cu toate acestea, în Moldova mai trăiesc o serie de animale despre existența cărora, probabil, nu ați știut. În acest material vă facem cunoștință cu noptarul cu urechi mari, o specie de liliac, instrodusă în Cartea Roșie a Moldovei, care trăiește în păduri. 

În Moldova, liliacul se găsește în raioanele Orhei și Strășeni.

Liliacul preferă pădurile seculare, dar și alte păduri de foioase mature și valoroase. Această preferință se referă atât la folosirea arborilor scorburoși de către colonii ca și adăpost, cât și la căutarea surselor de hrană în acest habitat. Prezența speciei indică calitatea excepțională a habitatelor / pădurilor folosite.

imageBROKER/Alamy Stock Photo

Myotis bechsteinii este o specie de talie medie din genul Myotis, având proporțional cele mai mari urechi (de peste doi centimetri) din genul respectiv. Dar, în comparație cu liliecii urecheați (da, aceia cu urechi cu adevărat uriașe), urechile speciei sunt de mărime mai modestă. Blana de pe partea dorsală este brună sau brun-roşiatică și se delimitează clar de partea ventrală, care este bej sau gri deschis/alb.

Coloniile formate din 10-20, si mai rar 50 de exemplare, se formează de regulă în scorburi sau alte structuri din arbori (crăpături, etc.), dar și în căsuțe pentru păsări. Coloniile folosesc mai multe scorburi prin rotație, fiecare locație pentru 2-3 zile. În timpul hibernării liliacul cu urechi mari poate fi întâlnit și în peșteri sau alte adăposturi subterane, fiind una dintre speciile care tolerează temperaturi scăzute. Este o specie sedentară, ce parcurge distanțe între adăposturile de vară și cele de iarnă de doar câțiva kilometri.

David Anderson

Arco Images

Liliacul cu urechi mari vânează la altitudini mici, de 1-5 metri, aproape de vegetație, chiar și la nivelul solului în pădurile mature fără strat ierbos, sau în coronament. Are un zbor foarte manevrabil, fiind capabil inclusiv să planeze într-un loc. Urechile mari au rolul detectării foarte precise a sunetelor emise de insectele țintă. În meniul liliacului cu urechi mari intră gândaci, păianjeni, fluturi de noapte, precum și alte specii de insecte tipice pentru păduri, cu un procentaj ridicat de insecte incapabile de zbor.

Cercetările din ultimul deceniu, cu metode adecvate (capturare cu plase chiropterologice în perioada de împerechere la intrarea peșterilor, metode acustice aplicate în habitate de hrănire) au oferit o serie de date de distribuţie noi, prin care s-a evidenţiat prezenţa speciei în aproape toate regiunile ţării.

Nature Photographers Ltd

Preluat de la: diez.md