cms-image-000075503-920x612-1.jpg
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene informează cetățenii moldoveni despre un șir de restricții impuse de mai multe țări din Europa, dar și din lume.


România

Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor, cu excepția:
# membrilor de familie ai cetățenilor români;
# membrilor de familie ai cetățenilor altor state membre ale UE sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
# persoanelor care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;
# persoanelor care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
# personalului diplomatic sau consular, personalul organizațiilor internaționale, personalului militar sau cei, care acordă ajutor umanitar;
# pasagerilor în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare;
# pasagerilor care călătoresc din motive imperative;
# persoanelor care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

Se aplică regimul de autoizolare de 14 zile de la intrarea în țară. Din data de 18 mai, elevii/studenții din Republica Moldova, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de pe teritoriul României, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior, sunt exonerați de la obligativitatea autoizolării.

# Ucraina

La intrarea în Ucraina, cetăţenii Republicii Moldova urmează să fie plasaţi în locaţii de observaţie (carantină) timp de 14 zile. Este obligatorie procurarea poliţei de asigurare medicală, care să acopere cheltuielile legate de tratamentul COVID-19. Informaţia pentru tranzitare se actualizează.

# Austria

Toate aeroporturile funcționează.

Cetățenii străini, inclusiv cei din Republica Moldova, pot intra în Austria dacă dețin:

# viză de tip D, eliberată de Austria;

# permis de ședere;

# documentele necesare solicitării dreptului de ședere în conformitate cu Legea poliției pentru străini, Legea privind regimul străinilor sau Legea privind azilul din 2005.

Cetățenii din țările terțe, care intră în Austria și care se încadrează în categoriile sus menționate pot intra în Austria numai dacă dețin un certificat medical în limba germană sau engleză, nu mai vechi de patru zile, care atestă faptul că testul biologic molecular pentru COVID-19 este negativ. În cazul în care certificatul medical nu poate fi prezentat, aceste persoane vor intra în izolare/carantină, într-o locație adecvată, pe o perioadă de 14 zile. Dacă persoana nu poate prezenta dovada deținerii unei locații adecvate, accesul persoanei respective în Austria nu va fi permis.

# Belgia

Cetățenii Republicii Moldova care dețin un act de sejur permanent belgian și au un contract de muncă, pot reveni la locul de trai în Belgia. Regimul de autoizolare de 14 zile de la intrarea în Belgia este obligatoriu.

# Bulgaria

Intrarea cetățenilor Republicii Moldova pe teritoriul Bulgariei, inclusiv pe cale aeriană prin aeroporturile de la Sofia, Burgas, Varna și Plovdiv este interzisă până în data de 30 iunie, în conformitate cu ordinul Ministerului Sănătății al Bulgariei.

# Cehia

Cetățenii Republicii Moldova pot călători în Republica Cehă doar în cazul în care dețin:
# viză de lung sejur,
# permis de ședere temporar sau permanent,
# un contract de muncă perfectat după anularea stării de urgență.

De asemenea, la intrare este necesară prezentarea unui certificat privind testul COVID-19 negativ sau urmează să respecte regimul de autoizolare de 14 zile.

Călătoriile în scop turistic sau vizite de scurtă ședere pentru cetățenii moldoveni nu sunt posibile în acest moment.

Informații detaliate, inclusiv excepțiile care se aplică pot fi accesate pe pagina web a Ministerului de Interne al Republicii Cehe.

# Cipru

Până în prezent, autoritățile cipriote nu au comunicat despre acceptul de a permite intrarea cetățenilor moldoveni pe teritoriul Republicii Cipru.

# Irlanda

Restricții pentru străinii care călătoresc în Irlanda nu sunt, cu excepția obligației de a respecta condiția de completare a unui formular nou de localizare a pasagerilor  și autoizolării obligatorii timp de 14 zile de la intrarea în țară.

Aceste restricții vor rămâne în vigoare până în data de 18 iunie 2020 și ulterior vor fi supuse revizuirii.

Informația utilă poate fi accesată pe site-ul aeroportului din Dublin.

# Italia

Autoritățile italiene au prelungit până pe 30 iunie 2020 regimul de călătorie pentru cetățenii țărilor non-UE. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care dețin un permis de ședere/reședință, contract de muncă sau au motive serioase legate de sănătate, pot intra în Italia cu respectarea următoarelor condiții:

# Să furnizeze transportatorului o declarație pe proprie răspundere în care specifică detaliat motivele călătoriei (legate de sănătate, muncă sau urgență absolută sau revenirea la domiciliu, reședință sau locuință);
# Să indice locul în care va petrece cele 14 zile de autoizolare (propriul domiciliu sau o altă adresă; În lipsa acesteia – instituția de Protecție Civilă regională va indica o locație;
# Să indice mijlocul de transport privat cu care se va deplasa la acea adresă și un număr de telefon la care poate fi contactat în perioada aflării în carantină.

Călătoriile în scopuri turistice nu se admit.

Sunt prevăzute excepţii de la aceste reguli pentru: muncitorii transfrontalieri, personalul sanitar, echipajul transportatorilor de pasageri sau de mărfuri. Tranzitul terestru este permis cu mijloc de transport privat şi nu trebuie să depăşească 24 de ore, interval care poate fi prelungit în mod excepţional cu încă 12 ore. Cât priveşte tranzitul aeroportuar, acesta este permis cu condiţia de a nu părăsi zona aeroportului.

# Rusia

Conform Hotărârii Guvernului Federaţiei Ruse, din 18 martie 2020 este interzisă intrarea cetățenilor străini sau a apatrizilor, pe teritoriul Rusiei, cu excepția următoarelor categorii:
# Membrii misiunilor diplomatice și consulare acreditați în Rusia și membrii familiilor acestora;
# Colaboratorii organizațiilor internaționale în Rusia și membrii familiilor acestora;
# Șoferii pe rute internaționale de transport;
# Membrii ai echipajelor de transport aerian, maritim și fluvial, feroviar internațional;
# Membrii delegațiilor oficiale, cu vize diplomatice, de serviciu și obișnuite, eliberate în legătură cu decesul rudelor apropiate, care au locuit pe teritoriul Rusiei;
# Persoanele care au soț, soție, părinți, copii, înfietori, sunt înfiate, tutelează sau sunt tutelați, de cetățeni ai Federației Ruse;
# Participanții și membrii familiilor lor care sunt în posesia documentelor confirmative al Programului «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ»;
# Persoanele care efectuează lucrări de asamblare a echipamentelor tehnice de origine străină, altele decât cele rusești;
# Persoanele care se află în tranzit, în punctele de trecere a frontierei în aeroporturi;
# Persoanele care vin în Rusia în scop de tratament medical (cu prezentarea documentelor de rigoare emise în FR);
# Persoanele care intenționează să intre în Rusia, doar pentru o singură dată în perioada restrictivă, în scop de îngrijire medicală a soților, părinților, copiilor, înfietorilor, înfiaților, tutelaților (cu prezentarea documentelor confirmative despre gardul de rudenie și starea de sănătate).

Nu există restricții pentru cetățenii moldoveni la părăsirea teritoriului Federației Rus

Întreaga listă poate fi vizualizată AICI.

Preluat de la: diez.md