Uniunea Europeană (UE) anunță despre un nou concurs de granturi pentru organizațiile de tineret. Proiectul EU4Youth: Youth Engagement and Empowerment este destinat entităților care activează în Armenia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și își propune să îmbunătățească calitatea și să extindă activitățile pentru sectorul de tineret.

Organizațiile societății civile de tineret sunt invitate să propună și să piloteze măsuri și practici inovatoare care implică tinerii, în special din locații îndepărtate și mai puțin avantajate.

Propunerile de proiecte ar trebui să acopere următoarele domenii tematice:
# schimbări climatice și de mediu (Armenia, Georgia, Republica Moldova);
# incluziunea tinerilor care au acces la mai puține oportunități (Armenia, Georgia, Republica Moldova, Ucraina);
# creșterea participării tinerilor la nivel local, regional și național (Armenia, Republica Moldova).

Solicitanții sunt liberi să selecteze domeniul tematic pe care îl consideră cel mai relevant pentru expertiza, interesele și obiectivele lor. Activitățile ar trebui să fie implementate în regiuni și să contribuie la dezvoltarea durabilă și de impact. În cazul în care organizațiile decid să lanseze proiectul în capitală, atunci acestea trebuie să asigure implicarea participanților din regiunile Republicii Moldova. Proiectele ar trebui să responsabilizeze tinerii, să încurajeze dezvoltarea competențelor, să ofere sprijin pentru a depăși barierele în fața angajamentului și participării civice. De asemenea, proiectul propus ar trebui să abordeze aspecte legate de egalitatea de gen și incluziune.

# Solicitanții trebuie să dețină statutul de persoane juridice pe teritoriul Republicii Moldova.
# Organizațiile de tineret trebuie să fie înregistrate cu cel puțin un înaintea lansării apelului de grant.
# Entitățile candidate trebuie să fie înregistrate drept organizații fără scop lucrativ (ONG-uri, fundații, asociații).

Costurile eligibile:
# cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului:
— formare;
— mentorat din partea experților;
— organizarea evenimentelor;
— achiziții de bunuri și servicii;
— costurile legate de locație și catering;
# costuri pentru transport și călătorie în cazuri justificate;
# remunerarea personalului implicat în proiect;
# achiziționarea materialelor și echipamentelor;
# alte costuri/consumabile.

Valoarea unui grant nu va depăși suma de 15 000 de euro pentru un singur proiect.

# propunerea de proiect, care nu va depăși 15 pagini;
# bugetul alocat pentru proiect;
# CV-urile persoanelor din cadrul organizației care au depus pentru acest grant( nu va depăși două pagini);
# certificatul de înregistrare a organizației.

Organizațiile eligibile sunt îndemnate să expedieze dosarul, în limba engleză, la adresa electronică [email protected]. Subiectul mesajului trebuie să conțină următoarele componente:
# Application to Small Grants_EU4Youth_;
# numele organizației.

Termenul-limită pentru depunerea dosarelor este 26 iunie, ora 18.00. Cererile incomplete sau depuse cu întârziere vor fi respinse. De asemenea, cererile scrise de mână nu vor fi acceptate. Candidații preselectați, care îndeplinesc toate criteriile, ar putea fi contactați pentru furnizarea unor informații adiționale.

Pentru întrebări suplimentare o puteți contacta pe coordonatoarea proiectului din Republica Moldova la adresa electronică [email protected].

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md