410056447_755625269940246_6304816545306799426_n.jpg

Anual, mai mulți tineri din Republica Moldova au oportunitatea de a călători în întreaga lume datorită mobilităților academice existente. Cu toate că aceștia studiază în universitățile naționale, o nouă vedere asupra altui sistem educațional dintr-o țară străină este întotdeauna binevenită, iar programul Erasmus+ este unul potrivit în acest sens. Erasmus+ este un program prin intermediul căruia Uniunea Europeană (UE) oferă schimburi internaționale de mobilitate în universități europene la nivel de licență, masterat și doctorat. Am discutat cu Claudia Melinte, coordonatoarea Oficiului Național Erasmus+ în Moldova, iar ea ne-a spus exact cum se stabilesc parteneriatele între universitățile naționale și cele internaționale sau ce activități nonformale sunt organizate prin intermediul programului.

În primul rând, trebuie să cunoaștem despre faptul că în fiecare an universitățile din Republica Moldova semnează noi parteneriate de mobilitate cu universitățile din țările europene în urma unui concurs anunțat de Comisia Europeană. Potrivit Claudiei Melinte, lista parteneriatelor disponibile poate fi consultată la Departamentul Relații Internaționale al universității la care este înmatriculat studentul.

Pe lângă lista parteneriatelor disponibile, studenții care își doresc să facă parte dintr-o mobilitate academică Erasmus+ se pot adresa la departamentele relații internaționale din cadrul universităților la care sunt înmatriculați sau pot accesa rubricile respective pe website-urile instituțiilor de învățământ superior. La fel, unele universități publică anunțurile cu ofertele de mobilități pe rețelele sociale. Un exemplu în acest sens este pagina de Telegram „Mobilități academice USM”. Acolo sunt publicate periodic oportunități pentru studenții și cadrele didactice de la Universitatea de Stat din Moldova.

Studenții înmatriculați la universitățile naționale, indiferent de ciclul de studii (licență, masterat, doctorat), pot merge în mobilități academice Erasmus+ prin proiectele International Credit Mobility. Studentul trebuie să fie înscris cel puțin în al doilea an de studii universitare pentru a beneficia de o bursă Erasmus+. La fel, studenții pot pleca în mobilități de practică Erasmus+. Mobilitatea de studii sau practică Erasmus+ poate dura de la două până la 12 luni, iar un student poate beneficia de mai multe mobilități în cadrul unui ciclu de studii, cu condiția că, însumate, aceste perioade nu depășesc 12 luni.

Alte oportunități disponibile pentru tinerii cu diplomă de licență sunt programele comune de masterat Erasmus Mundus. Acestea sunt masterate de excelență livrate de consorții de universități din întreaga lume. Pentru șanse mai mari de a fi acceptat, studentul poate aplica simultan pentru câteva programe de masterat diferite. Pentru căutarea programelor disponibile, puteți accesa Catalogul Programelor de masterate comune Erasmus Mundus. Toate aplicările se fac online, direct pe site-ul programului de masterat care vă interesează.

Pe parcursul unui an academic, universitățile din Republica Moldova pot beneficia de aproximativ 650-670 de burse pentru studenți și profesori prin proiectele International Credit Mobility. Ofertele de mobilități internaționale apar pe parcursul întregului an de studii și imediat sunt publicate în anunțurile Departamentelor Relații Internaționale universitare. De regulă, concursurile pentru mobilitate se desfășoară cu trei-patru luni înainte de mobilitate. Totuși, Claudia Melinte recomandă studenților să aibă pachetul de documente pregătit pentru a putea aplica fără ezitare din moment ce apare oportunitatea de mobilitate Erasmus+.
Pachetul de documente, de regulă, include:
# carnetul de note;
# CV-ul;
# scrisoarea de recomandare;
# scrisoarea de motivare;
# certificatul de cunoaștere a limbii străine;
# alte documente la solicitare.

Din numărul total de burse disponibile, aproximativ jumătate dintre acestea sunt destinate studenților. În perioada 2014-2023, instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova au reușit să implementeze peste 4 300 de mobilități academice Erasmus+. De aceste schimburi academice au beneficiat atât studenți, cât și cadre universitare. „Trebuie menționat și faptul că numărul mobilităților este în creștere, iar odată cu oferirea statutului de țară candidat pentru Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, noi oportunități se vor deschide pentru instituțiile din sfera educației, formării, tineretului și sportului din țara noastră”, spune Claudia Melinte.

Pentru a aplica la o bursă de mobilitate Erasmus+, studentul depune dosarul de aplicare la Departamentul Relații Internaționale al universității la care este înmatriculat. Procedura, lista actelor necesare pentru dosar și termenul-limită de aplicare pot fi consultate, de asemenea, la departament. Condițiile de eligibilitate pot varia în dependență de clauzele acordului de colaborare dintre cele două universități partenere.

Pentru programele comune de masterat Erasmus Mundus, studentul alege programul dorit de pe platforma Comisiei Europene și se poate înscrie prin intermediul website-ului programului selectat.

Valoarea bursei pentru studenții din Republica Moldova aflați în mobilitatea Erasmus+ este între 800 și 900 de euro lunar, în funcție de țara gazdă. La fel, programul acoperă cheltuielile de deplasare tur-retur din Moldova către țara europeană unde se va desfășura mobilitatea. În calitate de student Erasmus+, veți fi scutiți de taxele de școlarizare, de înscriere, de examinare și de acces la laboratoarele și librăriile universității gazdă. Cel mult, vi s-ar putea cere să plătiți un tarif redus pentru o eventuală asigurare sau înscriere într-o uniune a studenților.

În cazul programelor comune de masterat Erasmus Mundus, valoarea bursei lunare oferite de program este de 1 400 de euro.

Înainte de plecare:
# trebuie să semnați cu universitatea de trimitere și cu cea gazdă un contract de studii prin care perioada de mobilitate să fie pregătită în mod clar și transparent. Contractul trebuie să stipuleze cum vor fi recunoscute activitățile pe care le finalizați în intervalul de timp respectiv;
# veți primi Carta studentului Erasmus+, care vă explică drepturile și obligațiile pe durata perioadei de studii în străinătate.

La întoarcere:
# universitatea gazdă trebuie să vă furnizeze o foaie matricolă care să confirme că ați finalizat programul stabilit și care să conțină rezultatele obținute;
# universitatea din Republica Moldova trebuie să vă recunoască creditele obținute în străinătate (prin metoda creditelor ECTS sau o metodă echivalentă);
# dacă universitatea la care sunteți înmatriculat se află într-o țară participantă la program, perioada de mobilitate ar trebui înscrisă și în suplimentul la diplomă.

În unele cazuri, studentul va susține diferența la disciplinele care nu s-au regăsit în programul de studii la universitatea europeană.

Pe lângă mobilitățile academice, programul Erasmus+ oferă oportunități și pentru lucrătorii de tineret. Acestea permit grupurilor de tineri să desfășoare activități de învățământ nonformal în diverse țări timp de până la 21 de zile pentru a discuta și a dezbate diverse tematici relevante pentru ei. Asemenea activități sunt planificate și pregătite de către participanții implicați în proiect. Informații despre modul în care tinerii din Moldova pot participa la acest tip de activități sunt disponibile pe pagina Facebook a Centrului de informare pentru Erasmus+ Youth & European Solidarity Corps.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md