51434132_605.jpg

Te interesează democrația parlamentară și vrei să lucrezi alături de deputații germani? Parlamentul Republicii Federale Germania oferă burse pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Tinerii vor avea oportunitatea să meargă la Berlin pentru a cunoaște sistemul parlamentar german și procesele decizionale în politică.

Programul are o durată de cinci luni și se va desfășura în perioada 1 martie – 31 iulie 2025. Organizatorii acordă anual până la 120 de burse tinerilor absolvenți din 50 de țări.

Programul este deschis candidaților care au voința de a modela în mod activ și responsabil viitorul democratic al țării lor. Bursierii vor fi aleși de către un comitet de selecție independent, cu participarea universităților din Berlin, pe baza abilităților lor tehnice, sociale, lingvistice și interculturale.

Participanții vor primi o bursă lunară în valoare de 500 de euro. Costurile pentru asigurarea medicală și pentru cea de răspundere civilă vor fi acoperite de către organizatori. De asemenea, bursierii vor primi cazare gratuită, iar în cazul în care aceștia decid să locuiască pe cont propriu, organizatorii vor oferi o contribuție lunară pentru aceste cheltuieli. Banii pentru călătoria către și dinspre Berlin vor fi rambursați.

La începutul programului, tinerii vor participa la un eveniment introductiv despre viața academică la cele trei universități din Berlin și despre activitatea parlamentară. Ca parte a unui loc de muncă cu normă întreagă, participarea activă este importantă. Aceasta include rapoarte de expertiză, scrierea discursurilor, articolelor și scrisorilor, pregătirea întâlnirilor și a sarcinilor de secretariat. În plus, bursierii vor însoți parlamentarii la reuniunile comisiilor, ale grupurilor politice și ale altor organisme. Totodată, aceștia vor obține informații despre funcționarea internă și despre procedurile legislativului german. De asemenea, este planificată o vizită în circumscripția deputatului.

Beneficiarii vor frecventa gratuit prelegeri la universitățile din Berlin. Bursierii vor fi înscriși în calitate de studenți la Universitatea Humboldt din Berlin în semestrul de vară și, dacă se dorește, ca studenți la una dintre celelalte universități. Aceștia vor avea oportunitatea să urmeze cel mult două cursuri la Universitatea Humboldt sau la una dintre celelalte instituții de învățământ superior. Din lista activităților academice face parte și un program de însoțire științifică la Universitatea Liberă, Universitatea Humboldt și Universitatea Tehnică din Berlin.

# Bursierii trebuie să aibă mai puțin de 30 de ani în momentul depunerii cererii.
# Candidații trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova.
# Studii universitare finalizate (licență, masterat, examen de stat sau doctorat) la orice materie. În cazuri justificate, diploma de absolvire poate fi depusă până pe 31 decembrie 2024.
# Bursierii trebuie să cunoască limba germană cel puțin la nivelul B2.
# Candidații trebuie să dea dovadă de interes pentru contexte politice și sociale, precum și pentru istoria Germaniei.
# Candidații trebuie să manifeste angajament socio-politic.

# Formularul de cerere trebuie completat în limba germană și semnat de mână.
# O scrisoare de motivare nu mai mare de două pagini, redactată în limba germană și semnată de mână.
# Diploma de absolvire a studiilor superioare. Puteți prezenta originalul diplomei sau copia acesteia certificată oficial în limba engleză sau germană.
# Un certificat care să confirme nivelul de cunoaștere a limbii germane, nu mai vechi de doi ani: DaF, ZOP, DSH.
# Două scrisori de recomandare în limba germană sau engleză. Una dintre scrisori trebuie emisă de către un lector universitar sau de către un angajator.
# O fotografie în format JPEG.
# O copie a buletului de identitate sau a pașaportului.

Selectarea participanților se va desfășura în două etape. Inițial, Ambasada Germaniei la Chișinău va organiza o preselecție în baza dosarelor recepționate.
# Etapa I – cei mai calificați candidați vor fi invitați la un interviu în toamna/iarna 2024.
# Etapa II – o comisie de selecție a Parlamentului Germaniei efectuează selecția finală.

Dosarul de aplicare trebuie expediat în format PDF, al cărui nume de fișier constă din numele și prenumele candidatului. Documentele vor fi trimise la adresa [email protected]. Termenul-limită pentru înscriere este 31 iulie.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md