tren.jpg
Autoritatea pentru Reforma Feroviară din România informează că reducerea acordată studenților pentru călătoria cu trenul se va mări de la 50 % la 90 %. De asemenea, va crește și vârsta studenților beneficiari: de la 26 de ani, la 30 de ani.

„În Monitorul Oficial al României nr. 614, din data de 5 iulie 2023, a fost publicată Legea învățământului superior nr. 199, care asigură cadrul legal de exercitare a acestui serviciu public și reglementează structura, organizarea și funcționarea învățământului superior din România, statutul personalului din învățământul superior, precum și cadrul legal de asigurare a calității.

Prin adoptarea acestei legi sunt confirmate beneficiile acordate studenților înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate, pentru transportul feroviar, prin legislația anterioară, dar apar și o serie de noi drepturi.

În acest fel, actul normativ prevede câteva noutăți absolute, cum ar fi:
# creșterea nivelului tarifului redus de la 50 % la 90 % pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum și pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a și naval, pe tot parcursul anului calendaristic;
# mărirea vârstei studenților beneficiari de tarif redus cu 90 %, de la 26 de ani la 30 de ani;
# instituirea dreptului de a călători cu tarif redus cu 50 % pe teritoriul României pentru transportul feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, a studenților cetățeni români înmatriculați la instituții de învățământ în străinătate la forma de învățământ cu frecvență, în baza unui carnet/card studențesc valabil pentru acel an universitar;
# includerea în cadrul categoriei studenților care se bucură de gratuitate, respectiv cei care au numai unul din părinți decedați, precum și studenții proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un comuniat al Autorității.

Legea va intra în vigoare începând cu data de 3 septembrie 2023.

Preluat de la: diez.md