tv-pe-priveste.jpg
Începând cu 30 iulie, utilizatorii de produse media pot semnala cazurile în care posturile radio și TV difuzează conținut neconform cu deontologia și etica jurnalistică și cu legislația în vigoare prin intermediul platformei „T(V)E Privește!”, lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent. Prin intermediul acestui instrument, CJI își propune să contribuie la creșterea gradului de implicare a consumatorilor de media în procesele de monitorizare a conținutului mediatic, precum și la responsabilizarea instituțiilor de reglementare a domeniului audiovizualului.

„T(V)E Privește!” este un instrument interactiv ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a raporta, cu un singur clic, cazurile pe care le consideră problematice. Potrivit directoarei executive a CJI, Nadine Gogu, platforma va oferi utilizatorilor suficiente produse pentru a-i ajuta să înțeleagă care conținut este părtinitor, discriminatoriu sau incitator la ură, încurajându-i să fie proactivi și să semnaleze astfel de cazuri ori de câte ori observă încălcări. „Sperăm că implicarea directă a publicului în acest proces va responsabiliza atât Consiliul Audiovizualului – care ar trebui să fie garantul intereselor radioascultătorilor și telespectatorilor – cât și instituțiile de presă”, a precizat Nadine Gogu.

„T(V)E Privește!” conține câteva rubrici de bază cu informații menite să-i ghideze pe utilizatori în procesul de semnalare a încălcărilor. Astfel, la rubrica Reglementare sunt inserate și explicate prevederi din legi care îi vor ajuta să înțeleagă mai bine când anume este cazul să raporteze abaterile, iar prin intermediul rubricii Depune o plângere, orice cetățean poate raporta încălcările pe care le-a sesizat la un post de radio sau TV din ţară. Autorul plângerii trebuie să completeze un formular în care va indica denumirea postului, denumirea și ora programului/emisiunii şi încălcarea ce a fost admisă.

CJI va colecta toate reclamațiile depuse de consumatorii media, va verifica sub incidența căror prevederi legale și deontologice intră, după care va expedia petiţii la Consiliul Audiovizualului. CJI va monitoriza modul în care CA va reacționa la petiţiile adresate şi va informa public despre deciziile luate.

Platforma „T(V)E Privește!” este parte integrantă a portalului Mediacritica și e disponibilă în limbile română și rusă.

mediacritica.md

Preluat de la: diez.md