lecții-online-4.jpg
Profesorii (profesoarele) și elevii (elevele) din Ucraina urmează să revină, începând cu ziua de luni, la studii, stipulează Centrul Educațional al Radei Supreme a Ucrainei. Totuși, nu toate instituțiile revin la activitatea obișnuită, după două săptămâni de vacanță forțată. Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook, orele vor fi reluate în regim online.

Activitatea educațională se va desfășura la distanță pentru a facilita implicarea profesorilor (profesoarelor) și elevilor (elevelor), care din motive de război au fost nevoiți (nevoite) să plece peste hotare.

Oficialii menționează că unii (unele) manageri (managere) ai instituțiilor de învățământ încearcă să priveze profesorii (profesoarele) de a presta munca la distanță, ceea ce este ilegal. „Atragem atenția managerilor (managerelor) și angajaților (angajatelor) instituțiilor de învățământ că, conform articolului 60-2 din Codul muncii al Ucrainei, lucrul de la distanță este o formă de organizare a muncii în care aceasta este efectuată de un (o) salariat(ă) în afara localului de lucru, în orice loc la alegerea salariatului (salariatei) și cu utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Conform celei de-a patra părți a Articolului 60-2, în cazul introducerii muncii la distanță, angajatul (angajata) stabilește în mod independent locul de muncă și este responsabil pentru asigurarea condițiilor de lucru sigure și inofensive.

Adică, legislația actuală nu impune nicio restricție teritorială asupra locului de muncă al salariatului în condițiile lucrului la distanță”, se stipulează în postare.

Prin urmare, profesorii (profesoarele) pot desfășura în mod legitim activități pedagogice, aflându-se în afara Ucrainei, cu utilizarea tehnologiilor.

Preluat de la: diez.md