Captura-de-ecran-2024-02-26-181600.png

Orașul Chișinău se dezvoltă intens, iar numărul construcțiilor este în continuă creștere. Iurie Povar, președintele Uniunii Arhitecților din Republica Moldova (UARM), a oferit un interviu pentru tribuna.md, în care a vorbit despre tendințele în domeniu, inovații, dar și ce reprezintă proiectul MEZON.

Ați fost printre participanții la Forumul Internațional de Arhitectură și Tehnologii organizat de compania internațională Share Architects. Ce a însemnat acest eveniment pentru comunitatea de specialiști din domeniu?

Forumul SHARE Architects, care a avut loc la Chișinău în luna februarie curent, a fost la a doua ediție și un eveniment mult așteptat de către publicul de specialitate din țara noastră. Participarea activă și numeroasă a devenit un argument important pentru a oferi acestei acțiuni un caracter tradițional. Arhitecții moldoveni posedă un potențial creativ semnificativ și, s-a dovedit, inclusiv la forumul dat, că prezentările colegilor noștri respectă nivelul înalt dictat de arhitecții din străinătate. Un schimb de opinii, idei și lucrări sunt provocări necesare pentru a păși mereu înainte în rând cu tendințele mondiale.

La ce etapă este Republica Moldova în ceea ce ține inovațiile din arhitectură?

Este evident că, în general, volumele de proiectări depind de capacitatea investițională și pregătirea intelectuală a beneficiarilor. Spre regret, situația din Republica Moldova se caracterizează prin crearea artificială a unor obstacole, care, în rezultat, reorientează fluxurile financiare mari spre alte țări și prin faptul că publicul investițional este încă insuficient pregătit pentru realizarea unor idei prospere și novatorii. În acest context, ne bucură mult succesele arhitecților moldoveni, care prezintă lucrări moderne și impunătoare din punct de vedere creativ, calitativ și substanțial.

Ce tendințe internaționale în domeniu se aplică și la noi?

Condițiile impuse de imperativul timpului: simplitatea, funcționalismul, sustenabilitatea și tradiționalismul, au produs o schimbare radicală în activitatea creatorilor noștri. Toți suntem martori ai transformărilor produse în lucrările de arhitectură, care se orientează, în special, spre aplicarea unor materiale contemporane, în mare parte de proveniență naturală sau tradițională, spre asigurarea unei expresivități clare a aspectului exterior, spre soluționarea corectă a funcțiunilor și spre atractivitatea spațiilor din interiorul edificiilor proiectate.

Dumneavoastră personal ce credeți despre modul în care se construiește în capitală? Dar despre proiectul MEZON?

Ritmurile construcțiilor în capitală au scăzut considerabil în ultimii 2-3 ani din motivul unei poziții dure și incorecte față de procesul investițional, dictate de autoritatea publică a Chișinăului. Din acest considerent construcțiile din oraș apar episodic și nu posedă un caracter substanțial. Contrar acestui proces din capitală se dezvoltă suburbiile și localitățile limitrofe urbei. Se observă un salt semnificativ al volumelor de investiții în localitățile Ialoveni, Durlești, Trușeni, Băcioi și, respectiv, acolo se dezvoltă o arhitectură modernă și confortabilă.

Dacă abordăm prezentarea proiectului MEZON, se pot accentua câteva momente pozitive:

– analiza profundă a situației existente, încununată cu un Plan urbanistic zonal elaborat de IMP „Chișinăuproiect”, în care, la rândul său, s-au oferit soluții clare pentru toate tipurile de infrastructuri: sociale, edilitare, de transport și comunicații; – examinarea integrală a unui teritoriu mare, care este o parte substanțială a Sectorului Râșcani;

– abordarea complexă în conceptul arhitectonic a problematicii rezidențiale, sociale, funcționale, inclusiv sub aspectul creării locurilor de muncă pentru chișinăuieni.

Ce anume v-a plăcut?

Am rămas impresionat în concept de varietatea stilisticii aplicate și dezvoltate pentru construcțiile planificate, de structura urbanistică propusă, de microzonarea funcțională, de atitudinea față de amenajarea teritoriilor aferente, de multitudinea spațiilor verzi orizontale și verticale.

Ce elemente inovative va îmbina acest proiect?

Caracterul inovativ al elementelor proiectului este tematica discuțiilor pentru următoarele faze investiționale. Astăzi este prematur să dezbatem subiectul dat. Acestea vor fi contextul discuțiilor după selectarea proiectantului general, după apariția primelor schițe de arhitectură și pornirea frontală a activităților de proiectare. Pot numai constata că, pornirea este reușită, cu idei noi și cu dorința de a transforma acest segment al capitalei în punct atractiv pentru populația din zonă și oaspeții Chișinăului.

Îngrijorările față de mina din sector sunt fondate?

Orice activitate de proiectare este precedată de un complex de investigații și prospecțiuni hidrologice și geotehnice detaliate și profunde. Cazul ansamblului MEZON nu are dreptul moral de a fi exclus din șirul menționat de cercetări, fiind supus unei proceduri legale și normative obligatorii. Spre deosebire de mișcarea „activiștilor civici”, care nu poartă nicio responsabilitate pentru „zvonurile eronate” înșirate în societate, participanții procesului de proiectare, în special, cei cu specializare în asigurarea confortului și securității umane, rezistenței clădirilor, răspund toată viața de soarta obiectivelor planificate.

Citește continuarea pe tribuna.md.

Preluat de la: zugo.md