radio.jpg
Ca urmare a unei sesizări a vicepreședintei Consiliului Audiovizualului (CA), Ana Gonța, în cadrul ședinței de astăzi, 9 august, CA a examinat rezultatele monitorizării furnizorilor de servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră: Europa Plus Moldova, Radio Zum 2, Radio Relax și PRO 100 RADIO.

S-a constatat că, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) și (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, aceste servicii media audiovizuale de radiodifuziune sonoră au comis abateri ale prevederilor legislației audiovizuale în vigoare, fapt pentru care le-au fost aplicate avertizări publice.

# „BASARADIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră Europa Plus Moldova, a fost avertizată pentru pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova care presupune ca furnizorii de servicii media să transmită programe audiovizuale locale cel puţin șase ore pe zi.

# „MEGARADIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră Radio Zum 2, a fost avertizată pentru pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova care presupune ca furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80 % în limba română.

# „PLEIADA AUDIO” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră Radio Relax, a fost avertizată pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (6) lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova care presupune ca furnizorii de servicii media să transmită programe audiovizuale locale cel puţin șase ore pe zi. De asemenea, a fost avertizată și pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova care presupune ca furnizorii de servicii media prevăzuți la alin. (3) și (6) au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80 % în limba română.

# „Premiera Media” SRL, fondatoarea serviciului media audiovizual de radiodifuziune sonoră PRO 100 RADIO, a fost avertizată pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (8) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova care presupune ca furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităţilor din unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară, să transmite programe audiovizuale locale în proporţie de cel puţin 25 % în limba română, precum şi programe audiovizuale de producţie proprie în limba minorităţii respective.

CA a anunțat că în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (11) și (12) din Codul serviciilor media audiovizuale „BASARADIO” SRL, „MEGARADIO” SRL,  „PLEIADA AUDIO” SRL și „Premiera Media” SRL sunt obligate să difuzeze textul sancțiunii în următoarele 48 de ore de la data adoptării deciziei privind aplicarea sancțiunii, sonor și/sau vizual, de cel puțin trei ori, în orele de maximă audiență, din care o dată în principalul program audiovizual de știri, în cazul serviciilor media audiovizuale generaliste și/sau de știri.

Preluat de la: diez.md