Moldova-Park-IT.jpg
388 de companii din 27 de țări au devenit parte a „Moldova IT Park”. Potrivit analizei rapoartelor anuale prezentate, rezidenții activi ai Parcului au declarat la sfârșitul anului 2018 venituri totale pentru perioada aflării în Parc în valoare de 1,906 miliarde de lei, iar cele pentru anul curent sunt estimate la 2,654 miliarde de lei, scrie logos.press.md.

Valentina Stâdnic, administratoare interimară al Moldova IT Park: „În 2018, a fost înregistrată o creștere a numărului de companii cu capital străin, care vine din 27 de țări, fapt care demonstrează interesul investitorilor străini față de Parc. De asemenea, pe parcursul anului trecut, 94 de companii nou-create au devenit rezidente ale „Moldova IT Park”. Spre sfârșitul primului trimestru al anului 2019, numărul total de rezidenți a crescut până la 388. Dintre aceștia, 109 rezidenți sunt companii cu capital străin. De remarcat este faptul că, din punctul de vedere al numărului de companii, primele cinci țări din care provine capitalul străin sunt SUA, România, Marea Britanie, Italia, Germania”.

Dintre tipurile de activități, desfășurate în Moldova IT Park, cele care au adus mai multe venit din vânzări pe piața locală și de export, sunt: software, prelucrarea datelor, gestionarea paginilor web și activități conexe ș.a. De asemenea, a crescut și salariul mediu al angajaților din companiile rezidente – cu 10,7% mai mult față de salariul lunar înregistrat la sfârșitul anului 2018 – 27906 lei.

Valentina Stâdnic, administratoarea interimară al Moldova IT Park: „Generalizarea rezultatelor activității Parcului în anul 2018 și în primul trimestru al anului 2019 a confirmat caracterul dinamic al dezvoltării pieței tehnologiei informației și a depășit chiar și cele mai optimiste prognoze cu privire la dezvoltarea Moldova IT Park. Cu toate acestea, mai este loc de creștere, iar pentru a rămâne competitivi, trebuie să ne mișcăm în ritmul dezvoltării sectorului la nivel global. Astfel, având în vedere că sectorul IT continuă să fie unul dintre principalele motoare ale dezvoltării economiei țării, crearea de noi inițiative împreună cu rezidenții noștri este o prioritate pentru administrația Parcului. Sperăm să-i bucurăm în curând pe toți cei care urmăresc dezvoltarea Parcului, a noilor sale proiecte și oportunități”.

Ce spun companiile rezidente ale Moldova IT Park

Iurie Coroban, directoarea grupului de companii „Alfa Soft”: „Primul lucru care trebuie remarcat atunci când vorbim despre activitatea „Moldova IT Park” este că toți indicatorii săi cresc. Este adevărat, deoarece anterior, creștere în acest sector nu era. Vorbind în mod special despre compania noastră „Alfa Soft” (care este un rezident al Parcului), anul trecut noi am mărit cifra de afaceri de 1,5 ori, iar anul acesta intenționăm o mărire de 3 ori. Și acest lucru este realizabil. Uun element cheie al legii privind parcurile IT virtuale este modelul de impozitare sub forma unui impozit unic de 7% pentru rezidenții parcurilor IT, care se percepe pentru cifra de afaceri totală a companiei. Aceasta ar fi cea mai bună ofertă din regiune, care atrage, noi companii IT, cu ideile și inovațiile lor, pe piața din Republica Moldova. Unii cred greșit că 7% este impozitul pe salariu. Dar nu este așa. Impozitul de 7% se percepe pentru cifra de afaceri totală a companiei, și reprezintă mulți bani. Să vorbim și despre problema continuă a sectorului IT – deficitul de personal. Această problemă trebuie rezolvată, tinerii trebuie să rămână în țară. La începutul activității mele, scurgerea de cadre din Republica Moldova a fost foarte semnificativă. Tinerii specialiști veneau în compania noastră, acumulau experiență și plecau în străinătate. În prezent, situația este mai mult sau mai puțin stabilă. Dar dacă condițiile legislative cu privire la funcționarea parcului IT se vor schimba în direcția constrângerii, oamenii vor pleca imediat. Vor pleca în aceeași România, unde pot câștiga mai mult la un loc de muncă similar. Toți cei care lucrează în sectorul IT înțeleg perfect acest lucru. „Moldova IT Park” oferă oportunitatea de a ne dezvolta, de a atrage tineri. Numărul companiilor IT crește. Cred că mai există rezerve pentru creșterea numărului de rezidenți ai „Moldova IT Park”. Dar mie nu-mi este clar de ce în Republica Moldova există un singur parc virtual pentru tehnologia informației. Este acesta un număr optim? În general, apreciez funcționarea „Moldova IT Park” ca o inițiativă foarte utilă a tuturor celor care au participat la crearea sa. Parcul permite reținerea persoanelor calificate în Republica Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru economia țării”.

Andrei Aidov, directorul companiei „Qsystems”: „Noi am sprijinit crearea unui parc IT în Republica Moldova de la bun început, deoarece de mult timp tindeam spre acest lucru și am depus mult efort din partea ATIC atât pentru a forma sectorul IT în ansamblu, cât și pentru a contribui la dezvoltarea dinamică a acesteia. Acum avem ceva de care să ne mândrim atât în Republica Moldova, deoarece performanța parcului IT a depășit toate așteptările deja în primul an, dar și în activitatea noastră internațională – nu numai că am fost observați, dar și mulți investitori au crezut în noi. Dar, desigur, acesta este doar începutul, deoarece sarcina constă nu doar în creșterea cantitativă, a numărului de companii și angajați, volumului de export și altor componente, dar și, cel mai important, în creșterea calitativă a companiilor IT din Republica Moldova: creșterea capitalizării lor, crearea și implementarea produselor inovatoare, sporirea volumului de investiții în avansarea socială a lucrătorilor din acest sector. Cred că sectorul IT poate deveni un „motor” al economiei din Republica Moldova, deoarece rezultatele activităților noastre pot crește semnificativ eficiența altor sectoare ale economiei, și avem deja exemple de o astfel de creștere. Pe de altă parte, populația va avea posibilitatea să investească în industria viitorului, cu o pondere semnificativă a valorii adăugate. Iar acest lucru va duce la creșterea bunăstării generale. Cred că acesta este obiectivul principal al oricărei guvernări, iar noi suntem întotdeauna dispuși pentru cooperare”.

Veaceslav Cunev, directorul companiei „Deeplace”, președintele Consiliului de administrație al Asociației de companii private în domeniul TIC (ATIC): „Ideea unui parc IT virtual a luat naștere după ce am aflat că impozitarea companiilor IT din Republica Moldova este cea mai necompetitivă din regiune. La momentul analizei, luând în calcul toate impozitele, s-a dovedit că companiile IT din Republica Moldova plătesc aproximativ 15% din cifra de afaceri sub forma agregatului tuturor impozitelor, în timp ce în România, de exemplu, această cifră a fost de 8%. Reieșind din această analiză, a fost pusă sarcina de a obține cea mai bună impozitare a companiilor IT în regiune și, astfel, am ajuns la cifra de 7%, care este plătită din întreaga cifră de afaceri a companiei. Plata din cifra de afaceri este un aspect foarte important și fundamental, care permite simplificarea considerabilă a procedurii de impozitare și evitarea greșelilor în calculul impozitelor. Nu este un secret faptul că problema cu facilitățile fiscale anterioare pentru companiile IT a fost că puțini se foloseau de ele, deoarece calcularea sumei totale a impozitelor plătite era destul de dificilă, iar o eroare de un leu în calcule putea duce la o amendă în mărime de 100% din facilitățile primite pe întreaga perioadă de utilizare a acestora. Acestea au fost riscuri inacceptabile pentru multe companii. În 2017, Consiliul de administrație al ATIC a decis să vină în ajutor companiilor sale, precum și întregului sector IT. Cu sprijinul guvernului și cu ajutorul donatorilor USAID și al guvernului Suediei, 15 companii de la ATIC au creat un parc IT construit pe principii foarte democratice. Nu mai puțin important este faptul că acesta este primul precedent din istoria contemporană a Republicii Moldova, când un întreg sector al economiei primește un regim fiscal special. Acest lucru este foarte important – nu facilități, ci un regim fiscal individual care stimulează la maxim dezvoltarea sa, reieșind atât din nivelul actual de dezvoltare a sectorului în ansamblu, cât și din conjunctura regională și internațională. Acesta este un indicator al maturității economiei – numai într-o economie dezvoltată apar regimuri fiscale individuale pentru fiecare sector, pe baza caracteristicilor sale, a tempourilor de dezvoltare și a conjuncturii internaționale. Rezultatele activității parcului IT sunt impresionante și demonstrează corectitudinea acestui experiment. Cred că experiența noastră poate fi aplicabilă și în alte sectoare ale economiei Republicii Moldova. În același timp, parcul IT devine foarte atractiv pentru companiile străine. Acest lucru este bun, dar duce și la provocări serioase pentru sector, deoarece există o deficiență catastrofală de specialiști pe piață. ATIC depune mult efort pentru a convinge guvernarea să mărească numărul de locuri pentru specialitățile IT din universitățile țării. Sperăm că guvernarea va aplica o politică mai deschisă și mai flexibilă în ceea ce privește cantitatea și calitatea specialiștilor IT, deoarece cererea companiilor IT este de cel puțin 4000 de specialiști pe an, pe când la moment avem circa 900 de absolvenți”.

Sursa: logos.press.md

Preluat de la: diez.md