136-2048x1367-1.jpg
Evoluția accelerată a tehnologiei generează multiple oportunități, dar și numeroase provocări pentru societatea informațională. Numărul vulnerabilităților, al pierderilor de date și atacurilor cibernetice este în creștere, făcând din acest motiv securitatea cibernetică o preocupare majoră atât pentru persoane individuale, companii, dar și la nivel guvernamental. De altfel, atacurile cibernetice și criminalitatea informatică sunt tot mai numeroase și mai sofisticate în întreaga lume. Tendința e în creștere, preconizându-se că 22,3 miliarde de dispozitive la nivel mondial vor fi conectate la internetul obiectelor până în 2024.

Din moment ce spațiul cibernetic nu are granițe, e firesc ca și educația în domeniul securității cibernetice să depășească barierele fizice, culturale, geografice. Dezvoltarea rapidă a unor noi aptitudini, acumularea de noi cunoștințe, schimbarea cultural-informatică din partea fiecăruia dintre noi necesită o nouă abordare educațională. Agenția de Guvernare Electronică (în continuare – AGE), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), Proiectul Tehnologiile Viitorului finanțat de USAID și Suedia și Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) au recunoscut nevoia de a îmbunătăți procesul educațional, infrastructura și securitatea cibernetică a Moldovei, asumându-și următoarele acțiuni:
— să îmbunătățească securitatea cibernetică în sectorul public și privat al Republicii Moldova,
— să creeze și să valorifice profesii de securitate cibernetică pentru studenți și tineri profesioniști,
— să investească în securitatea cibernetică ca a industrie cu potențial de creștere pentru Moldova.

Astfel, cu sprijinul Proiectului Tehnologiile Viitorului în domeniul inovării și digitalizării, finanțat de USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Guvernul Suediei, la Universitatea Tehnică a Moldovei va fi creată Academia de Securitate Cibernetică. În acest sens, pe 22 decembrie 2022, cei 4 mastodonți – AGE, STISC, Proiectul Tehnologiile Viitorului finanțat de USAID și Guvernul Suediei și UTM, reprezentați de Olga TUMURUC (director), Gheorghe PANTAZ (director), Doina NISTOR (Chief of Party) și Viorel BOSTAN (rector), au semnat un Acord de Parteneriat pe 4 ani (2022-2026), în cadrul căruia își propun să înființeze Academia de Securitate Cibernetică, asigurând respectarea următoarelor principii:
— să îmbunătățească în continuare capacitatea de securitate cibernetică a Moldovei,
— să sprijine implementarea celor mai recente tehnologii în materie de securitate cibernetică, luând în considerare nevoile și interesele studenților și profesioniștilor în domeniul securității cibernetice, precum și ale nevoile de securitate cibernetică ale industriilor moldovenești și ale sectorului public;
— să consolideze cercetarea și inovarea în domeniul securității cibernetice, UTM fiind desemnat principalul furnizor în educația IT, care va contribui la eliminarea lacunelor în materie de competențe în domeniul securității cibernetice.

Fiecare instituție-parteneră va veni cu partea sa de contribuție la crearea Academiei de Securitate Cibernetică. Bunăoară, AGE își asumă implementarea politicilor de modernizare a serviciilor publice și de e-Transformare guvernamentală la nivelul administrației publice centrale prin: modernizarea serviciilor guvernamentale, inclusiv prin TIC, e-Transformare guvernamentală (transformare digitală), auditul de interoperabilitate și securitate cibernetică a organelor administrației publice. În particular, AGE intenționează să contribuie la acest parteneriat prin diseminarea experienței și acordarea de asistență în dezvoltarea programelor Cybersecurity Academy și dezvoltarea de cursuri pentru funcționarii publici din domeniu; să delege mentori pentru activitățile Academiei; să ofere exemple practice reale de atacuri de securitate cibernetică și modalități de prevenire și combatere; să contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind riscurile și importanța securității cibernetice.

STISC are, la rândul său, misiunea de a asigura administrarea, întreținerea și dezvoltarea infrastructurii tehnologiei informaţiei şi sistemele de telecomunicaţii ale administraţiei publice. De asemenea, este responsabil pentru dezvoltarea și implementarea legislației, reglementărilor, politicilor, și strategii legate de securitatea cibernetică în Moldova. Contribuția STISC la respectivul parteneriat prevede asistență în dezvoltarea programelor Academiei de Securitate Cibernetică; îndrumări strategice pentru activitatea Academiei; asistență în dezvoltarea de cursuri pentru funcționarii publici din domeniul securității cibernetice; diseminarea propriei experiențe și a studiilor de caz privind atacurile cibernetice reale.

Proiectul Tehnologiile Viitorului își propune să sporească competitivitatea sectoarelor transformatoare din Moldova – TIC, inginerie, industria ușoară, industriile creative și media, precum și integrarea economiei digitale, creative și verzi cu piețele occidentale. Totodată, va stimula adoptarea tehnologiilor moderne de creștere a productivității și implementarea inovațiilor care stau la baza economiei digitale a Moldovei, valorificând creativitatea, know-how-ul și tehnologia pentru o creștere durabilă; va ajuta firmele să facă tranziția către modele de afaceri durabile pentru consolidarea rezilienței economice în Moldova.
UTM, în calitatea sa de unică instituție de învățământ superior tehnic-ingineresc, de asemenea, își propune o seamă de contribuții la acest parteneriat. Înființată în 1964, este mereu în topul universităților atât pe plan național, cât și internațional, având în prezent peste 11 000 de studenți în cadrul a 11 facultăți, inclusiv Electronică și Telecomunicații, dar și Calculatoare, Informatică și Microelectronică.

„Acordul de parteneriat încheiat de către cele 4 instituții-cheie din ecosistemul TIC din Republica Moldova reprezintă un răspuns puternic privind constituirea unui spațiu cibernetic deschis și securizat, care ar putea spori încrederea cetățenilor în instrumentele și serviciile digitale. Necesitatea creării unei asemenea instituţii este cauzată de lipsa acută de specialiști în securitate cibernetică, care ne pune în dificultate în fața atacurilor întețite în ultimul timp”, a declarat dl Viorel BOSTAN, prof. univ., dr. hab., rector al Universității Tehnice a Moldovei. Tocmai de aceea, potrivit domniei sale, în cadrul acestui Centru va exista și un laborator tematic, unde vor fi studiate diverse scenarii de caz utile atât instituțiilor publice, cât şi private. Totodată, rectorul UTM a exprimat mulțumiri partenerilor strategici – USAID și Guvernului Suediei – pentru suportul adus la dezvoltarea industriilor creative și a ingineriei din Republica Moldova și, implicit, a locurilor de muncă bine plătite.

Prezent la evenimentul de întemeiere a Academiei de Securitate Cibernetică, dl Dinu ŢURCANU, coordonator strategic al acesteia, dar şi prorector Digitalizare al UTM, a menționat importanța educației și sporirii culturii informaționale a cetățenilor, dar și rolul instituției de învățământ superior ingineresc din țară – UTM la acest capitol. În acest sens, dl prorector a evidențiat experienţa şi relația excelentă de parteneriat dintre USAID, Guvernul Suediei și UTM, care de-a lungul timpului a evoluat prin realizarea şi implementarea unor proiecte de anvergură nu doar la nivel naţional, astfel ca: Centrul de Excelență TEKWILL – un hub în care oamenii se conectează la idei, resurse, știință, pentru a dezvolta împreună sectorul TIC; Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii din Republica Moldova – ZIPhouse, care a devenit un centru inovațional specializat în design și tehnologii în industria ușoară, conceput să ofere studenților, tinerilor designeri și specialiștilor din ramură un mediu creativ, resurse tehnice avansate și asistență instructivă de performanță, în consonanță cu cele mai bune practici internaționale; platforma ultramodernă de fabricație digitală, design industrial și inginerie – FabLab Chişinău; CIRCLE – noua platformă de laboratoare ultramoderne creată în cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică etc. Astfel, prin lansarea Academiei de Securitate Cibernetică, prin produsele de securitate disponibile în cadrul acesteia, instruiri în domeniul tehnologiei informației și securității cibernetice – vor urma acțiuni concrete care au obiectivul de a spori nivelul de informare/conștientizare și competențe în domeniul de securitate, dar și de a dezvolta cultura cibernetică la nivel național.


Acest material a fost scris și redactat de echipa UTM. Informațiile prezentate în acest material nu reflectă nici într-un mod opiniile echipei #diez.

Preluat de la: diez.md