49.jpg

Guvernul Republicii Slovace lansează un program de burse pentru studenții, doctoranzii, profesorii universitari, cercetătorii și artiștii din Republica Moldova. Tinerii din țară au posibilitatea să-și urmeze studiile în instituțiile de învățământ superior și organizațiile de cercetare din Slovacia.

Oportunitatea sprijină mobilitatea bidirecțională – bursierii internaționali care merg la studii în Slovacia, precum și bursieri slovaci care urmează să învețe în alte țări. Programul oferă burse pentru acoperirea costurilor de trai în timpul șederii și indemnizații de călătorie.

Pentru studenți:
# sunt eligibili studenții care învață la universități din afara Slovaciei;
# se pot înregistra studenții care urmează un program de master sau cei care la data-limită de înscriere au finalizat cel puțin doi ani și jumătate de studii în cadrul celui de-al doilea ciclu;
# bursa va fi acordată studenților acceptați de o instituție de învățământ superior publică, privată sau de stat din Slovacia pentru o mobilitate academică;
# durata sejurului în cazul studenților este de două semestre, iar dacă anul universitar este împărțit pe trimestre, atunci intervalul programului se va extinde pentru trei semestre.

Pentru doctoranzi:
# sunt eligibili doctoranzii ale căror studii superioare sau pregătiri științifice se desfășoară în afara Slovaciei;
# se pot înregistra tinerii care sunt acceptați de o instituție de învățământ superior publică, privată, de stat sau de o instituție de cercetare din Slovacia eligibilă pentru a desfășura un program de studii doctorale;
# durata stagiului în cazul doctoranzilor variază între una și 10 luni.

Pentru cadre didactice, cercetători și artiști:
# se pot înregistra candidații invitați la o cercetare sau ședere artistică în Slovacia de către o instituție cu un certificat de eligibilitate valabil pentru a desfășura cercetare și dezvoltare;
# durata sejurului variază între una și 10 luni.

Bursa va acoperi costurile de trai și cele legate de șederea în Slovacia. Bursierii vor putea solicita asistență în ceea ce privește cazarea și formalitățile legate de intrarea și șederea pe teritoriul Republicii Slovace, fie de la instituția gazdă, fie se pot ocupa singuri de toate necesitățile. În plus, studenților și doctoranzilor li se poate acorda o indemnizație de călătorie dacă aceasta va fi solicitată împreună cu cererea de bursă. Indemnizația de călătorie va fi acordată bursierului la sfârșitul stagiului, împreună cu ultima plată a bursei.

Pentru studenți:
# CV;
# o scrisoare de motivație;
# detalii despre programul de studiu. Aici puteți vedea ce informații trebuie să includă acesta;
# două scrisori de recomandare emise de cadrele didactice universitare ale solicitantului;
# confirmarea eliberată oficial de instituția de învățământ superior a solicitantului care atestă că acesta este student al universității respective în momentul depunerii cererii;
# diploma de licență;
# scrisoare de admitere emisă de instituția gazdă a solicitantului din Slovacia care indică perioada de ședere.

Pentru doctoranzi:
# CV;
# o scrisoare de motivație;
# detalii despre programul de studiu. Aici puteți vedea ce informații trebuie să includă acesta;
# scrisoarea de recomandare emisă de conducătorul de disertație al solicitantului;
# confirmarea eliberată oficial de instituția de învățământ superior/organizația de cercetare de origine a solicitantului, care confirmă că acesta este, la termenul-limită pentru depunerea cererii, un doctorand al instituției de învățământ superior;
# diploma de master;
# lista publicațiilor/activităților artistice în forma indicată de organizatori;
# scrisoarea de admitere emisă de instituția gazdă a solicitantului din Slovacia care indică perioada de ședere.

Pentru cadre didactice, cercetători și artiști:
# CV;
# o scrisoare de motivație;
# detalii despre programul de studiu. Aici puteți vedea ce informații trebuie să includă acesta;
# diploma cu cel mai înalt grad academic obținut;
# lista publicațiilor/activităților artistice în forma indicată de organizatori;
# scrisoarea de invitație emisă de instituția gazdă de cercetare a solicitantului din Slovacia, care indică perioada de ședere.

# Candidații sunt îndemnați să depună cererile aici. Termenul-limită pentru înscriere este 30 aprilie.
# Solicitanților li se permite să depună cererile și anexele necesare numai în limba slovacă sau engleză.

În acest material puteți vedea care sunt cele mai importante aspecte de care să țineți cont în timp ce redactați CV-ul pentru o oportunitate, iar aici – pentru o scrisoare de intenție.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md