calendar.jpg
Zece masteranzi ai grupei academice DI-191m, anul I, programul de studii „Design interior”, ciclul II, Facultatea Urbanism și Arhitectură (UTM), au lansat „Calendarul 2021”.

Calendarul prezintă o lucrare practică de o înaltă ținută grafică și artistică, realizată în cadrul disciplinei de studiu „Design poligrafic”. Obiectivul general al lucrării a constat în realizarea unei opere colective în formă de calendar, ca unul dintre cele mai solicitate tipuri de produse poligrafice. Iar sarcina individuală a fiecărui masterand a fost să dedice o filă a calendarului unui designer de mobilă cu renume mondial. Fiecare filă a calendarului urma să includă fotografia designerului, celebrele sale exemple de mobilier și accesorii de interior, dar și să indice, bineînțeles, o anumită lună a anului. Îndeplinirea acestei sarcini a presupus, de fapt, realizarea unei lucrări grafice complexe și armonioase, care să țină seama de materia teoretică studiată, inclusiv cerințele față de compoziție, coloristică și tipografie în designul grafic, dar și să scoată în evidență imaginația, gândirea creativă, spiritul inventiv – abilități practice dobândite de masteranzi pe parcursul anilor de studii. Fiecare lucrare s-a distins prin ceva anume: cineva a surprins perfect specificul creației celebrului designer, respectând stilul grafic al acestuia pe întreaga filă, altcineva a fascinat printr-o simfonie/armonie a culorilor, iar unii au respectat întocmai compoziția foii, conferindu-i o notă originală, transmite site-ul UTM.

Lucrările asupra calendarului au demarat cu mult înainte de carantină, versiunea finală fiind întregită deja online – de altfel, o premieră pentru UTM în realizarea unei creații colective de acest gen.

Preluat de la: diez.md