USAIDUngheni_-088.jpg
Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) promovează activ oportunitățile educaționale pentru copii și tineri interesați de inovație, robotică și antreprenoriat. USAID susține constantă proiectele și programele școlare de educație STEAM (știință, tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) implementate atât în mediul rural, cât și cel urban.

Un reper elocvent al succeselor programelor și proiectelor implementate cu susținerea USAID Moldova este raionul Ungheni, unde tinerii învață să facă antreprenoriat și robotică, beneficiind de noi platforme pentru învățare și inovare. Este vorba despre Clubul de robotică din cadrul Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din satul Pîrlița, r. Ungheni, programul Junior Achievement din cadrul Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ungheni și FabLab din cadrul Bibliotecii Publice Raionale din orașul Ungheni.

USAIDUngheni_ 047

Beth Brownson, Program Officer USAID Moldova: ”Una din cele 2 misiuni de bază a USAID este de a promova creșterea economică incluzivă, iar educația are un rol semnificativ în dezvoltarea țări. În acest sens, susținem efortul autorităților moldovene de a îmbunătăți competitivitatea și eficiența principalelor industrii, în special a IT, și oferim suport în procesul de educare a forței de muncă calificate și sprijinim tânăra generație să urmeze o carieră în domeniul IT , inclusiv prin inițierea unei afaceri. Printre proiectele de referință sunt Novateca – Programul Bibliotecilor Globale in Moldova, Proiectul de Competitivitate, Proiectul Centrului de Excelență în TIC și programul Junior Achievement.

#Robotica educațională

Cursul de robotică se studiază în cadrul a trei cercuri de robotică: 12 elevi din clasele a 8-a şi a 9-a (roboţii EV3), 15 elevi din clasa a 8-a (roboţii boot) și 15 elevi din clasele primare (WEDO). Cercurile se desfășoară de două ori pe săptămână. Copiii studiază construcția și programarea roboților, astfel dezvoltându-și creativitatea, încrederea în sine, spiritul de echipă. Echipa Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, „Pantera Neagră” a participat la două ediții FIRST Lego League Moldova şi la prima ediţie FIRST Lego League Jr.

USAIDUngheni_ 017

Programul Național de studiere a roboticii, este implementat cu suportul USAID Moldova și a Guvernului Suediei, sub patronajul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Stringența extinderii programului în toată țara este susținută de faptul că robotica stimulează gândirea critică, lucrul în echipă, creativitatea și abilitatea de a soluționa probleme complexe, dezvoltând viitorii ingineri, programatori, lideri tehnici și pregătește tinerii pentru joburile secolului XXI.
Educația economică

Elena Chelaru profesor de istorie şi economie, LT „V. Alecsandri”, or. Ungheni: „Elevii din clasele gimnaziale beneficiază de o oră opțională de educație economică și antreprenorială. Conceptele economice pe care le studiază copiii le verific printr-o activitate practică reală care se numește „mini-firma școlară”. Iar elevii din clasele liceale învață economia aplicată și au posibilitate să facă compania școlară. Pe parcursul a 20 de ani de când sunt profesor Junior Achievement am realizat peste 40 de companii și mini-firme școlare. Suntem extrem de mândri de rezultatele elevilor noștri, care ocupă locuri premiante în cadrul Olimpiadelor republicane de Economie, participă la concursuri internaționale târguri ale companiilor școlare în Estonia, Cehia, Bulgaria”.

USAIDUngheni_ 080

Junior Achievement Moldova activează din anul 1995, luna aprilie şi este membră a reţelei JA Worldwide şi a Centrului Regional de la Bruxelles. Misiunea asociaţiei constă în motivarea şi pregătirea tinerei generaţii pentru a se afirma cu succes în economia de piaţă. În prezent, ofertă educațională a organizației conține 19 programe, pentru toate nivelurile de vârstă de la clasa I la XII.

În cadrul programelor de educaţie economică și antreprenorială, oferite de către Junior Achievement Moldova, susținut inclusive de USAID Moldova, profesorul şi elevul învaţă prin acţiune, prin activitățile de tip „learning by doing”, desfășurate în clasă. Prin simulări la calculator sau în clasă, jocuri de rol, scenarii, analiză de studii de caz, elevii învață experiment în roluri din viața reală: consumator, angajat, antreprenor.

#Educația STEAM

În anul 2017, Programul Novateca susținut de USAID și Fundația Gates, în cooperare cu Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, a dezvoltat inițiativa de extindere și avansare a educației STEAM prin bibliotecile publice – conceptul FabLab – ateliere de mici dimensiuni echipate cu o serie de instrumente flexibile controlate de calculator care permit utilizatorilor să proiecteze, să facă prototipuri și să producă o varietate de produse și obiecte. Această inițiativă comună deschide trei fabrici FabLab (Ungheni, Drochia, Cahul, FabLab din Chișinău deschisă în parteneriat cu Tekwill), pentru a servi drept platformă pentru învățare și inovare, precum și un stimulent pentru antreprenoriatul local.

USAIDUngheni_ 100

În vederea implementării TIC în educație ca obiectiv major stipulat în Strategia Educația 2020, și echipării tinerilor cu abilitățile secolului XXI, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în parteneriat strategic cu USAID și Suedia, precum și Fundația Orange Moldova, implementează două programe majore de educație STEM (Științe, Tehnologie, Inginerie și Matematică): Robotica Educațională și Clasa Viitorului.

USAIDUngheni_ 029
USAIDUngheni_ 054
USAIDUngheni_ 088

Aceste programe echipează școlile cu tehnologii transformaționale – seturi de robotică, imprimante și scanere 3D, microcomputere, senzori, laboratoare digitale, seturi VR, precum și amenajează spații de învățare moderne, de ultimă generație, care să motiveze transformarea digitală la nivelul școlilor. Programele se bucură de angajament plenar al profesorilor (peste 300 implicați) și un interes excepțional din partea elevilor. Peste 11,500 elevi din 112 licee și 18 biblioteci din 78 localități din Moldova au studiat robotica și alte tehnologii în 2014-2018, iar peste 8,000 de elevi vor beneficia în anul curent de studii.

Preluat de la: diez.md