a18.jpg

În contextul Zilei internaționale a copilului, Agenția Națională a Arhivelor a publicat o serie de fotografii care reflectă activitățile copiilor din perioada Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești (RSSM), anii 1950-1990.

Notă: documentele fotografice realizate în perioada sovietică au un caracter propagandistic pronunțat și, prin urmare, trebuie abordate ca atare și coroborate cu alte surse, mai ales surse orale și amintiri ale contemporanilor.

Preluat de la: diez.md