1565594491-gettyimages-481934202.jpg__992x558_q85_crop-smart_subsampling-2_upscale.jpg
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și Comisia de la Veneția au adoptat marți două decizii istorice în relație cu încălcarea drepturilor persoanelor care fac parte din comunitatea LGBTQIA+ în statele vecine României: Bulgaria și Ungaria. Hotărârile semnifică poziționarea fermă a instituțiilor Uniunii Europene și ale Consiliului Europei în favoarea respectării drepturilor persoanelor LGBTQ ca drepturi ale omului în domeniul vieții de familie și în educație, potrivit unui comunicat de presă al Asociației ACCEPT, transmite Digi24.

CJUE a stabilit că dreptul european în materia liberei circulații obligă statele membre UE să recunoască statutul parental al familiilor de același sex atunci când acest statut este recunoscut deja de un alt stat membru.

Totodată, CJUE obligă autoritățile din Bulgaria să recunoască drepturile unui copil cu două mame

Curtea de la Luxemburg a decis că relația de parentalitate dintre un copil și mamele sale, două femei căsătorite în Spania, trebuie recunoscută prin emiterea unui pașaport bulgăresc pentru a asigura exercitarea efectivă a libertății de circulație pentru această familie. Pașaportul trebuie să identifice clar relația dintre mame și copil, chiar dacă Bulgaria nu recunoaște încă căsătoria între persoane de același sex și nu prevede în legislația națională emiterea unui certificat de naștere cu două mame sau doi tați.

Cazul analizat de CJUE se referă la situația unui copil născut în Spania, care are un certificat de naștere spaniol legal emis în care sunt numite ambele mame, una fiind cetățeană bulgară, iar cealaltă cetățeană britanică. Curtea de la Luxemburg subliniază faptul că drepturile recunoscute cetățenilor statelor membre care își exercită dreptul la liberă circulație includ și dreptul de a duce o viață de familie normală, recunoscută și protejată, atât în statul membru gazdă, cât și în statul membru a cărui cetățenie o dețin.

„Întrucât autoritățile spaniole au stabilit în mod legal existența unei legături de filiație, biologică sau juridică între copil și cei doi părinți ai săi, atestată în actul de naștere eliberat pentru copil, mamelor sale trebuie, așadar, în temeiul articolului 21 din TFUE (Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) și al Directivei 2004/38, să li se recunoască de către toate statele membre dreptul, în calitate de părinți ai unui cetățean al Uniunii minor căruia îi asigură, în fapt, îngrijirea, de a-l însoți pe acesta atunci când el își exercită drepturile,” se arată în comunicatul CJUE.

Legislația UE nu permite privarea copilului de relația cu unul dintre părinții săi

Comunicatul cu decizia CJUE adoptată mai prevede că „este contrară drepturilor fundamentale garantate de articolele 7 și 24 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene privarea copilului de relația cu unul dintre părinții săi în cadrul exercitării dreptului său de liberă circulație sau imposibilitatea ori dificultatea excesivă a exercitării acestui drept pentru motivul că părinții săi sunt de același sex.”

Până la această decizie, copilul în ucauză nu a putut fi recunoscut ca cetățean bulgar și nu a avut pașaport. Astfel, nu a putut călători în afara Spaniei pentr a-și putea vizita bunicii, nu a avut acces la asigurare medicală și alte drepturi care implică obligatoriu ca beneficiarul să aibă un act de identitate.

Nici copilul, nici părinții nu au cetățenie spaniolă. Copilul a fost lipsit de cetățenie în ultimii 3 ani din cauza interzicerii recunoașterii relațiilor între persoane de același sex în Bulgaria, dar și din cauza absenței unui cadru legal care să recunoască relația de parentalitate între cupluri de același sex și copii lor în Bulgaria.

România se află în aceeași situație

CJUE a confirmat standardele stabilite în cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT, subliniind că obligația pentru un stat membru de a elibera o carte de identitate sau un pașaport unui copil, resortisant al acelui stat membru, care s-a născut într-un alt stat membru și al cărui certificat de naștere eliberat de autoritățile celuilalt stat membru desemnează ca părinții săi pe două persoane de același sex și să recunoască legătura de filiație dintre acest copil și fiecare dintre aceste două persoane în cadrul exercitării de către acesta a drepturilor sale prevăzute la articolul 21 din TFUE și actele de drept conexe, nu ignoră identitatea națională și nu amenință ordinea publică a statului membru respectiv.

Această decizie este una istorică și va veni în folosul a peste 100 000 de copii născuți în familii de același sex din Uniunea Europeană. CJUE construiește pe principiile enunțate în decizia din cauza Coman, Hamilton și Asociația ACCEPT și arată cu toate familiile sunt egale în ochii Uniunii Europene”, a declarat Teodora Roseti-Ion-Rotaru, Directoare Executivă la Asociația ACCEPT.

Aceasta subliniază și că familiile care au contactat deja Asociația ACCEPT pentru a solicita înregistrarea copiilor născuți în cadrul familiilor lor vor beneficia la rândul lor de această decizie care este obligatorie pentru toate statele membre UE și produce efecte juridice imediat.

Mai multe despre această decizie vedeți AICI!

 

Preluat de la: diez.md