GDPR.jpg
Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR) practicile internaționale obligă entitățile juridice să se perfecționeze, să angajeze specialiști în protecția datelor cu caracter personal și totodată, să implementeze noi proceduri cu respectarea celor externe. Acest act normativ impune noi obligații atât pentru operatorii de date, cât și pentru persoanele împuternicite de operatori.

La data de 28 martie 2019, reprezentanții companiilor telecom din Moldova au participat la un seminar cu tema „Cerințele privind protecția datelor cu caracter personal în sectorul telecomunicațiilor”. Evenimentul a fost organizat de Proiectul Twinning „Consolidarea Capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova” în parteneriat cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul Tehnologiilor Informaționale și ale Comunicațiilor (ATIC).

Marina Bzovîi, Director Executiv, Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC: „În contextul tendinței Republicii Moldova de a armoniza legislația națională la reglementările Uniunii Europene în materie de protecția datelor cu caracter personal, credem că un seminar cu participarea experților europeni este binevenită atât pentru comunitate, cât și pentru membrii ATIC. Consolidarea cadrelor în cadrul entităților care prelucrează datele cu caracter personal reprezintă o prioritate, iar alocarea unor resurse umane calificate devine un imperativ pentru toți actorii din acest sector. Sperăm că în viitor se vor intensifica instruirile cât mai tehnice și practice pe acest subiect, astfel încât Republica Moldova să fie pregătită pentru implementarea cerințelor setate.”

Evenimentul a fost moderat de Jekaterina Macuka, Consilier Rezident de Twinning (RTA), Philip Scholz, Expert Twinning UE și reprezentanții Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. Discuțiile au adus în vizor subiecte de maximă importanță precum: confidențialitate și prelucrarea legală a datelor, consimțământul, utilizarea așa-numitelor „cookies”, comercializarea directă a datelor, riscurile care pot surveni – furturile de identitate, dezvăluirea informației cu caracter sensibil, interceptarea datelor, lipsa de transparență și pierderea controlului.

Jekaterina Macuka, Consilier Rezident de Twinning (RTA): Protecția datelor cu caracter personal reprezintă protecția dreptului fiecărei persoane la confidențialitate, deoarece fiecare persoană constituie suma datelor sale. Tehnologiile ne oferă multe oportunități noi de procesare a datelor, dar ele creează riscul ca aceste date să fie folosite împotriva unei persoane și deja tehnologiile vor fi cele care vor ghida alegerea unei persoane, nu persoana însăși. Anume din acest considerent, în prezent în UE a fost introdus Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal, care stabilește regulile privind modul de prelucrare a datelor și îi oferă persoanei posibilitatea de a controla utilizarea datelor sale. Problemele legate de protecția datelor cu caracter personal sunt, de asemenea, importante pentru Moldova pentru a proteja drepturile cetățenilor săi și pentru a dezvolta noi tehnologii. Integrarea normelor UE în legislația moldovenească va permite companiilor autohtone să ofere servicii pe piața UE și să fie competitive. Acesta este motivul pentru care proiectul Twinning a oferit asistență în elaborarea unei noi legi și a organizat instruiri pentru a informa publicul cu privire la importanța protejării datelor cu caracter personal.”

Progresele tehnologice în domeniul telecomunicațiilor a dus la creșterea vertiginoasă a numărului de utilizatori a serviciilor de comunicații electronice, dar și la diversificarea ofertelor din partea furnizorilor. Un studiu efectuat la nivel european atestă că 74% din cetățenii statelor UE utilizează zilnic sau aproape zilnic telefonul mobil pentru sunete și mesaje, 81% navighează pe internet, 72% transmit și recepționează mesaje de e-mail. În fiecare zi, aproape 50% din europeni utilizează internetul pentru mesagerie instantanee. Sondajul demonstrează că există un mare interes din partea utilizatorilor pentru protejarea datelor, circa 92% din persoane afirmând că utilizarea ”cookies” ar trebui să fie efectuată doar cu permisiunea lor și este critică garantarea confidențialității conversațiilor prin mesaje e-mail și instantanee.

Companiile din Moldova au întâmpinat cu mult interes evenimentul desfășurat. Peste 80 de persoane reprezentând companiile din sectorul autohton al telecomunicațiilor au participat la instruire și au profitat de oportunitatea de a cunoaște aspectele critice ale protecției datelor cu caracter personal în acest domeniu.

Diana, responsabilă protecția datelor, participantă: „E bine știut faptul că, toate companiile trebuie să fie pregătite pentru noile norme de protecţie a datelor cu caracter personal, dar multe din ele încă nu ştiu de unde să înceapă. Asemenea tip de campanii de informare publică sunt un bun punct de plecare. Apreciem această inițiativă lansată de către CNPDCP împreună cu reprezentanții Proiectului Twinning și asociațiile implicate, deoarece nivelul de conștientizarea pe acest segment începe să crească în rândul consumatorilor locali. Adevărul e că multe companii locale încă se confruntă cu anumite provocări pentru a se conforma cu cerinţele de protecţie a datelor personale din punct de vedere practic, căutând soluţii concrete de aplicare în cadrul organizaţiilor lor. Există o mulțime de confuzii/mituri în această privinţă, ceea ce denotă faptul că avem încă de lucrat la acest capitol. Ar fi bine de continuat aceste sesiuni, dar de a discuta mai detaliat aspectul practic specific domeniului, despre instrumente și soluții operaționale, etc.”

Proiectul Twinning „Consolidarea Capacităților Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană și este implementat de Fundația Germană pentru Cooperare Juridică Internațională (IRZ) și Ministerul Justiției al Republicii Letonia. Obiectivul general al Proiectului este asigurarea unui înalt nivel de protecție a datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată în Republica Moldova, în conformitate cu cadrul legal și standardele Uniunii Europene.

Preluat de la: diez.md