100217_cyber-security_0354_800_ts.jpg
Republica Moldova s-a clasat pe locul 31 la nivel regional şi pe locul 53 la nivel global în Raportul „Indicele Global Cybersecurity” (GCI v3), fiind printre țările care au dezvoltat angajamente complexe și se angajează în securitatea informatică, programe și initiative. Anul trecut, Indicele Global Cybersecurity a poziționat Moldova pe locul 73.

Raportul privind acest indice a fost produs și analizat de către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor, scrie bizlaw.md.

Indicele este axat pe politicile guvernamentale și structurile legislative ale UE și reprezintă o referință de încredere ce măsoară angajamentul țărilor pentru securitatea cibernetică la nivel global cu scopul de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța și dimensiunile diferite ale problemelor existente.

Pe măsură ce securitatea informatică are un domeniu larg de aplicare ce traversează multe industrii și diferite sectoare, nivelul de dezvoltare sau angajamentul fiecărei țări a fost evaluat pe cinci piloni:

#Juridic: Măsuri bazate pe existența instituțiilor și a cadrelor juridice care se ocupă de Securitatea cibernetică și criminalitatea informatică.

#Tehnic: Măsuri bazate pe existența instituțiilor tehnice și a relațiilor de lucru cu securitatea informatică.

#Organizațional: Măsuri bazate pe existența unor instituții și strategii de coordonare a politicilor pentru dezvoltarea securității cibernetice la nivel național.

#Dezvoltarea capacităților: Măsuri bazate pe existența cercetării și dezvoltării, educației și educației, programe de instruire, profesioniști certificați și agenții din sectorul public care promovează consolidarea capacităților.

#Cooperare: Măsuri bazate pe existența parteneriatelor, a cadrelor de cooperare și a cooperării rețelelor de partajare a informațiilor.

Indicele Global Cybersecurity (GCI) este un indice care combină 25 de indicatori într-un singur punct de referință. Scopul general al acestui indice este de a promova o cultură globală a securității cibernetice și de a o integra în centrul tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Raportul Indicele Global Cybersecurity (GCI v3) poate fi accesat aici.

În Moldova, domeniul TIC este dezvoltat în baza Strategiei Naționale pentru Societatea Informațională Dezvoltarea „Digital Moldova 2020” și Programul Cyber Security 2016-2020.

Preluat de la: diez.md