340160575_246221587764291_4865086224835790016_n.jpg

Ești pasionat(ă) de cuvinte și vrei să descoperi ce se ascunde dincolo de aceste litere și sunete? Liceul de Creativitate și Inventică „Prometeu-Prim” și Facultatea de Litere a Universității de Stat din Moldova organizează Olimpiada Națională de Lingvistică „Eugen Coșeriu”. În cadrul acestei competiții, elevii din Republica Moldova vor avea ocazia să-și dezvolte abilitățile de comunicare, colaborare și soluționare a problemelor printr-o abordare inovatoare, iar cei mai buni dintre participanți vor fi selectați pentru a ne reprezenta țara la etapa internațională.

Olimpiada Națională de Lingvistică are ca obiective generale:
# descoperirea și înțelegerea de către elevi a algoritmului lingvistic în baza căruia se dezvoltă competența de comunicare lingvistică;
# menținerea interesului elevilor și al cadrelor didactice pentru problemele de lingvistică și acest tip de competiție.

# În cadrul concursului pot participa elevii din toate raioanele și orașele Republicii Moldova, din învățământul de stat, particular și confesional.
# Olimpiada se adresează elevilor din ciclul gimnazial și liceal, înmatriculați la o unitate de învățământ din Republica Moldova.
# Se pot înregistra elevii claselor V-XII, indiferent de limba de școlarizare.

Participarea la competiție este gratuită, opțională și individuală. Concursul reprezintă prima etapă de selecție a lotului Republicii Moldova pentru Olimpiada Internațională de Lingvistică.

Competiția este organizată după modelul olimpiadelor internaționale de profil. Problemele propuse vor respecta formatul celor de la olimpiadele naționale de lingvistică din alte țări, precum și de la Olimpiada Internațională de Lingvistică (IOL).

Prima etapă a olimpiadei va fi desfășurată pe trei niveluri de dificultate, după cum urmează:
# secțiunea „Exercițiu A” este dedicată elevilor claselor a V-a și a VI-a. Va consta din două probleme și va dura trei ore;
# secțiunea „Exercițiu B” este dedicată elevilor din clasele VII-IX. Va consta din trei probleme și va dura trei ore;
# secțiunea „Performanță” este dedicată elevilor de liceu din clasele X-XII. Aceasta va consta din trei probleme și va dura patru ore.

O problemă de lingvistică presupune un set de date dintr-o limbă necunoscută, iar rezolvarea ei necesită aplicarea unor raționamente logice pentru a descifra diferite aspecte ale limbii (înțelesul cuvintelor și/sau regulile gramaticale). Rezolvarea problemelor nu necesită cunoștințe preliminare de lingvistică.

# Comunicarea înainte, în timpul și după desfășurarea probei se va face pe pagina de Facebook sau Instagram a concursului.
# În dimineața competiției, juriul va trimite setul de subiecte către Comisia de Organizare a olimpiadei.
# Elevii se vor prezenta la concurs cu carnetul de elev cu fotografie, vizat pe anul școlar în curs sau cu actul de identitate.
# Înaintea probei, profesorii supraveghetori vor instrui elevii participanți la competiție cu privire la modul în care este organizată olimpiada.
# Se interzice elevilor să intre în sală cu manuale, cărți, notițe, însemnări care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor de concurs, precum și cu telefoane mobile sau orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.
# După finalizarea probei, Comisia de Organizare va trimite juriului lucrările elevilor pentru evaluare.

# Elevii care își doresc să participe trebuie să completeze acest formular de înregistrare. Termenul-limită pentru înscriere este 12 martie.
# Prin completarea formularului de înscriere, elevul își dă acordul pentru afișarea publică în dreptul numelui său a punctajului obținut.
# Cu câteva zile înainte de data probei, elevii vor primi un e-mail pentru confirmarea zilei și orei exacte de începere a concursului.

Comisia de Organizare va asigura toate materialele necesare pentru competiție. Cheltuielile pentru transport, cazare și mâncare nu vor fi acoperite de organizatori.

Rezultatele finale ale etapei naționale vor fi publicate pe pagina de Facebook a Olimpiadei Naționale de Lingvistică.

Următoarele etape ale competiției se adresează elevilor de liceu din clasele X-XII.

# În etapa următoare se vor califica primii 20 de elevi, în ordinea descrescătoare a punctajelor din clasamentul național. Principala condiție este ca liceenii să obțină un punctaj mai mare sau egal cu media punctajelor de la acea categorie.
# Elevii selectați vor participa la Olimpiada de Lingvistică Asia Pacific, la care Republica Moldova va fi prezentă în calitate de țară invitată.
# Subiectele acestei competiții vor respecta formatul olimpiadei internaționale.
# Elevii vor rezolva cinci subiecte timp de cinci ore.
# Primii patru elevi clasați, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la Olimpiada de Lingvistică Asia Pacific, vor reprezenta Republica Moldova la Olimpiada Internațională de Lingvistică.

În funcție de fondurile și sponsorizările disponibile, elevii selectați ar putea fi nevoiți să achite costurile parțiale sau totale pentru participarea la Olimpiada Internațională.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md