Moldova.jpg

Biroul relații cu diaspora din Republica Moldova lansează „Programul de susținere a revenirii de scurtă durată a membrilor diasporei cu experiență profesională avansată”. Programul își propune să valorifice capitalul uman și experiența profesională a diasporei înalt calificate pentru dezvoltarea instituțională, politică, economică, socială și culturală a țării și integrarea acesteia în Uniunea Europeană.

Programul se adresează membrilor diasporei care:
# sunt originari din Republica Moldova și dețin cetățenia Republicii Moldova;
# în ultimii cinci ani, au cumulat peste hotare o experiență profesională relevantă de minim trei ani;
# sunt angajați în câmpul muncii peste hotare (angajator, liber profesionist sau alte forme de angajare);
# posedă cel puțin studii superioare de licență în domeniul în care își propun să contribuie;
# cunosc limba română.

# Educație și cercetare.

# Inovație și transfer tehnologic.

# Sănătate.

# Politici publice.

# Cultură și arte.

# Antreprenoriat și administrarea afacerilor.

# Industria creativă.

# Digitalizare, tehnologii informaționale și comunicații.

# Energetică.

# Justiție.

# Administrare publică, de nivel central sau local.

# Comunicare, jurnalism și relații cu publicul.

# Participare civică.

# Expertiză/suport în aplicarea la fondurile/programele europene și internaționale pe diverse domenii.

# Expertiză tehnică în sectorul de producție.

Programul oferă support material și/sau financiar pentru misiunile de revenire de scurtă durată (până la cinci luni), inclusiv transport internațional (clasa econom), diurnă (după caz) conform ratei ONU, suport informațional pentru punerea în contact cu instituțiile publice partenere din Republica Moldova.

Durata misiunii. Misiunea de revenire poate fi de până la două săptămâni sau de la două săptămâni la cinci luni și poate lua formele cu prezență fizică, online sau hibridă, în funcție de necesitățile stabilite de instituția gazdă din Republica Moldova.

Dosarul trebuie să conțină următoarele:
# formularul de înregistrare (Anexa A);
# CV-ul aplicantului;
# copia diplomelor de studii;
# acte ce confirmă angajarea peste hotare;
# copia buletinului de identitate sau a pașaportului;
# acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
# dosarele se vor trimite la adresa de email: [email protected].

În baza acestor acte, va avea loc verificarea administrativă a dosarului. După validarea administrativă, aplicanții vor prezenta Planul de cooperare cu instituția partener din Republica Moldova (Anexa B) pentru preselectare. După, va urma un interviu cu aplicanții preselectați. Ulterior, vor fi selectate și aprobate proiectele. La final, se va efectua formalizarea aranjamentelor administrative cu cei selectați.

Termen de depunere. Dosarele pot fi depuse oricând, ținându-se cont de faptul că examinarea lor are loc o dată pe lună, nu mai târziu de data de 25 a lunii. 

Persoană de contact: Diana Cucoș, consultant principal Biroul relații cu diaspora [email protected] sau [email protected].

Regulamentul poate fi consultat aici.

Dacă dorești să fii mereu la curent cu cele mai noi oportunități #diez, ești mereu binevenit(ă) și pe canalul nostru de Telegram.

Preluat de la: diez.md