Untitled-2.jpg
Conștientizarea consecințelor bullying-ului și a cyberbullying-ului, a riscurilor autoproducerii conținuturilor cu caracter sexual și publicării acestora în mediul online, precum și încurajarea adolescenților de a apela după ajutor în situații de pericol online au fost principalele obiective care au stat la baza producerii a două filme informative ce redau situații de risc generate de către adolescenți în mediul online.

Protagoniștii, într-un film – fată, iar în altul – băiat, ajung în situații abuzive ajungând să plaseze în mediul virtual fotografii cu tentă sexuală ca urmare a expunerii bullying-ului din partea colegilor de clasă. Filmele scot în evidență riscurile autogenerării conținuturilor online de către adolescenți, urmărind scopul de dezvoltare a rezilienței tinerilor față de riscurile abuzului și exploatării sexuale online.

Aceste filme sunt plasate pe platforma dedicată adolescenților www.12plus.md și vor constitui suport didactic și metodologic în livrarea unui nou scenariu – „Autogenerarea situațiilor de risc”, integrat în „Programul educativ de dezvoltare a rezilienței adolescenților față de abuz, exploatare și trafic 12PLUS”, livrat de către CNPAC începând cu anul 2017. Programul 12 PLUS este unul structural și abordează și alte subiecte, precum: sexting, sexualizare, sponsoring și trafic de ființe umane.

Conform studiului comparativ „Atitudinile sociale față de exploatarea sexual-comercială a copiilor și tinerilor”, realizat de CNPAC în anii 2015 și 2019, trei pătrimi din populația Republicii Moldova consideră fenomenul abuzului și exploatării sexuale a copiilor drept o problemă reală a societății. Totodată, Studiul privind evaluarea cunoștințelor tinerilor din școli profesionale privind fenomenul exploatării sexual-comerciale, efectuat în 2019 cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, a scos în evidență faptul că o treime dintre tineri au percepții și cunoștințe eronate față de diferite aspecte ale fenomenului exploatării sexuale și a traficului de persoane.

Filmele sunt lansate în contextul „Săptămânii de luptă împotriva traficului de persoane, marcată în perioada 18-25 octombrie”. Acțiunea se înscrie în obiectivele Strategiei Naționale cu privire la prevenirea și combaterea traficului de ființe umane pentru anii 2018-2023, care prevede necesitatea promovării acțiunilor de informare a publicului general și de prevenire a fenomenului de trafic de ființe umane, cu un accent sporit pe grupurile cele mai vulnerabile.

Filmele au fost produse în cadrul proiectului „Dezvoltarea rezilienței față de exploatarea sexuală și comercială pentru adolescenții din cadrul școlilor profesionale”, implementat de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), în parteneriat cu Direcția Secretariate permanente a Cancelariei de Stat, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, cu ajutorul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos.

Preluat de la: diez.md