100593726_2932563296839185_8410889439928123392_o-920x613-1-1.jpg
Mai multe țări au impus restricții la intrarea sau tranzitarea teritoriului acestora, în contextul COVID-19. Turcia a anunțat despre prezentarea unui test PCR negativ la COVID-19, efectuat cu cel puțin 72 de ore înainte de intrare în țară. Austria plasează toate persoanele în carantină, iar în Bulgaria este interzis accesul persoanelor care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. În acest sens, Agenția Națională Transport Auto vine cu următoarele condițiile și restricții care vizează transportul rutier internațional de mărfuri și persoane.


Turcia

Conform ultimelor măsuri instituite de către autoritățile competente ale Republicii Turcia pentru combaterea pandemiei cu COVID-19, începând cu data de 30 decembrie 2020 toate persoanele care intră în Republica Turcia pe cale rutieră, feroviară sau maritimă sunt obligate să prezinte rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de intrarea în țară, cu excepția minorilor, cu vârsta cuprinsă până la 6 ani. În cazul în care persoana nu este în posesia unui rezultat negativ al testului menționat, aceasta va fi suspusă carantinei pe o perioadă de 10 zile, la adresa de cazare declarată (casă, hotel etc.), iar în cazul în care nu dispune de un loc de cazare unde să poată efectua perioada de carantină prevăzută de lege, va fi redirecționată, în funcție de locurile disponibile, în centre special amenajate stabilite de Direcțiile de Sănătate Publică. Ulterior, în a 7-a zi de carantină, persoanele se pot deplasa pentru a efectua un test PCR-SARS-CoV-2 și în cazul unui rezultat negativ pot ieşi din carantină.

Persoanele care în ultimele 10 zile dinaintea sosirii în Turcia s-au aflat în Regatul Unit, Danemarca sau Africa de Sud, vor fi obligate să prezinte rezultatul negativ al unui test PCR-SARS-CoV-2 efectuat cu maxim 72 de ore de la data intrării în Republica Turcia și vor avea obligaţia de a intra în carantină pentru o perioadă de 10 zile, la adresa de domiciliu declarată sau după caz, în centre special amenajate stabilite de Direcțiile de Sănătate Publică. În cazul efectuării tranzitului se prezintă rezultatul negativ al unui test PCR-SARS-CoV-2, efectuat cu maxim 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul Turciei, numai în măsura în care țara de destinație finală solicită această condiție. La intrarea în țară, vor fi efectuate controale de sănătate tuturor cetățenilor turci și străini. În cazul descoperirii simptomelor specifice COVID-19, vor fi efectuate gratuit teste moleculare tip PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2, iar Ministerul Sănătății va dispune măsurile necesare.

Măsurile respective vor fi valabile până pe 1 martie 2021.

Ucraina

În conformitate cu decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei a fost extinsă carantina adaptivă pe teritoriul țării până pe 28 februarie 2021. Traversarea de către cetățenii străini și apatrizi a punctelor de control pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei în regiunile Donețk și Luhansk, teritoriul ocupat al Ucrainei în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol și ieșirii din ele se efectuează prin deținerea unei polițe de asigurare pentru acoperirea costurilor asociate tratamentului COVID-19 sau observației, emisă de o companie de asigurări din Ucraina sau de o companie de asigurări străină, care are reprezentanță în Ucraina, sau are un partener (companie de asigurări) în Ucraina. Valabilitatea poliței urmează să acopere perioada de ședere în Ucraina. Luând în considerație că Republica Moldova se regăsește în lista statelor cu risc epidemiologic crescut – „categoria roșie” rămân în vigoare condițiile de intrare menționate anterior.

Austria

Până pe 10 ianuarie 2021, autoritățile austriece mențin obligativitatea menționată anterior că, toate persoanele care intră în Austria urmează a fi plasate în carantină, pentru o perioadă de 10 zile, autocontrolată la domiciliu sau într-o cazare adecvată, pentru care trebuie prezentată confirmarea disponibilității, ale cărei costuri sunt suportate din cont propriu și care nu trebuie părăsită pentru perioada izolării. Persoana va semna o declarație pe propria răspundere că nu va părăsi locația, decât dacă pleacă imediat din țară. După cinci zile de carantină persoana poate efectua un test biologic molecular SARS-CoV-2, iar dacă rezultatul este negativ, carantina poate fi anulată.

Bulgaria

În conformitate cu hotărârea Ministerului Sănătății al Republicii Bulgaria până pe 31 ianuarie 2021 este interzis accesul pe teritoriul țării a persoanelor care vin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Sunt exceptați de la interdicție cetățenii bulgari, persoanele cu drept de ședere în Bulgaria, precum și membrii familiilor acestora. Se permite intrarea cetățenilor Republicii Moldova în Republica Bulgaria, cu condiția prezentării testului PCR negativ la COVID-19, în limba engleză, efectuat cu cel mult 72 ore înainte de intrarea în Bulgaria.

Documentul care certifică rezultatul testului trebuie să conțină numele persoanei identic numelui din actul de călătorie, datele de contact ale laboratorului care a efectuat analiza și descrierea în grafie latină a metodei de analiză (PCR). Pentru tranzitarea teritoriului Republicii Bulgaria nu este necesară prezentarea testului PCR negativ la COVID-19, cu condiția garantării părăsirii imediate a teritoriului țării.

Persoanele antrenate în efectuarea transportului rutier internațional sunt exceptate de această condiție.

Țările de Jos

Începând cu 29 decembrie 2020 toate persoanele, inclusiv cetățenii Regatului Țărilor de Jos, care doresc să călătorească spre Țările de Jos pe cale rutieră, feroviară, maritimă sau aeriană sunt obligați să prezinte rezultatul negativ în baza testului molecular PCR pentru COVID-19.

Rămân în continuare în vigoare cerințele cu privire la forma și conținutul certificatului de testare și cu privire la declarația „Negative Test Declaration” expuse anterior.

În contextul evoluției situației epidemiologice cu COVID-19 la nivel global, regional și național, ANTA atenționează operatorii de transport să abordeze organizarea curselor cu maximă responsabilitate și conștientizare pentru evitarea situațiilor de criză sau blocajelor la frontiere.

Preluat de la: diez.md