robin-worrall-FPt10LXK0cg-unsplash.jpg
Serviciul de Informații și Securitate propune o modificare a Legii comunicațiilor electronice care ar obliga vânzarea cartelelor preplătite doar cu prezentarea unui act de identitate.

Potrivit SIS, proiectul nu urmărește scopul interzicerii vânzării cartelelor SIM sau a altor servicii electronice preplătite, dar propune stabilirea obligației de înregistrare de către furnizori a datelor minim necesare pentru identificarea, la necesitate și în condiții legale, a utilizatorului acestor servicii.

Modul de prezentare a datelor de către furnizorii de servicii electronice și prelucrarea acestora de către organele de drept rămâne neschimbată, fiind realizată doar în baza unui temei legal, în conformitate cu legislația procesuală penală și administrativă, cu respectarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului.

Proiectul urmează să soluționeze problema numărului mare al persoanelor care utilizează servicii electronice depersonalizate, fapt ce împiedică identificarea lor de către organele de drept, în cadrul desfășurării activităților speciale de investigație și de urmărire penală, în special a infracțiunilor informatice, infracțiunilor în domeniul telecomunicațiilor, precum și a infracțiunilor cu caracter terorist, extremist și conexe acestora.

La fel, proiectul va constitui un instrument activ, suplimentar, în asigurarea securității statului și ordinii publice, de rând cu cele deja existente, dar și un factor de prevenire a acțiunilor ilegale.

Totodată, proiectul prevede stabilirea unei perioade de tranziție și conformare la noile reglementări, suficientă pentru informarea efectivă a tuturor utilizatorilor serviciilor electronice preplătite.

Preluat de la: diez.md