Odessa-summer-1.jpg
Pe 8 septembrie curent, a fost publicată o nouă Hotărâre a Cabinetului de Miniștri al Ucrainei care vizează condițiile de intrare a străinilor pe teritoriul țării. Astfel, călătoriile cu scop de odihnă rămân în continuare interzise.

Decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei clarifică unele aspecte ale intrării în Ucraina a străinilor și apatrizilor până pe 28 septembrie 2020:
# lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot trece frontiera a fost extinsă. De acum înainte, interdicția de intrare nu se va aplica persoanelor cu grad de rudenie bunic al cetățeanului ucrainean;
# intrarea străinilor și apatrizilor pe teritoriul Ucrainei în cazul călătoriei cu scop de tranzit este interzisă (cu excepția cazurilor cu caracter umanitar). Această modificare nu se aplică șoferilor, membrilor echipajului etc., deoarece persoanele din această categorie sunt exceptați de la interdicția de a intra pe teritoriul Ucrainei;
# se specifică categoria persoanelor care vor călători în scopul educațional. Este permisă intrarea persoanelor care urmează să studieze în instituțiile de învățământ superior.

Astfel, pe durata carantinei, până pe 28 septembrie 2020, ora 24.00, străinilor și apatrizilor li se interzice intrarea în Ucraina, cu excepția persoanelor care:
1. sunt unul dintre soți, părinți sau copii, bunica sau bunelul a unui cetățean al Ucrainei;
2. sosesc în Ucraina pentru a-și face studiile în instituțiile de învățământ superior;
3. efectuează serviciul militar în cadrul Forțelor Armate;
4. dețin premise de ședere permanente sau temporare;
5. sunt recunoscuți ca refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;
6. dețin permise de muncă pentru străini și apatrizi;
7. sunt angajați în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, ai organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;
8. sunt șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;
9. sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;
10. sunt șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze, care sunt angajați în oferirea serviciilor regulate de transport, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;
11. sunt instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ai programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;
12. persoane din mediul cultural care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care îi însoțește;
13. participă la competiții sportive oficiale desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoane însoțitoare;
14. specialiști tehnici care ajung în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;
15. persoane care efectuează transportul celulelor stem hematopoietice pentru transplant;
16. persoane care sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

Străinii și apatrizii care intenționează să traverseze frontiera ucraineană trebuie să dețină o poliță de asigurare (certificat) emisă de o companie de asigurare înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină cu reprezentanță în Ucraina sau o relație contractuală cu o companie de asigurări parteneră din Ucraina (asistență) și să acopere costurile asociate tratamentului și observarea COVID-19 și este valabilă pe durata șederii în Ucraina.
De asemenea, persoanele care întrunesc condiţiile de intrare în Ucraina (cu excepţia categoriilor sus menţionate) urmează să prezinte la punctele de trecere a frontierei de stat rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat în laboratoarele din Republica Moldova nu mai târziu de 48 ore de la data traversării frontierei, într-o limbă de circulație internațională (preferabil în limba rusă sau engleză).

Cetățenii care nu vor prezenta la punctele de trecere rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal.

Ministerul recomandă cetățenilor Republicii Moldova ca în cazul apariției unor situații problematice, să apeleze serviciul consular al Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina la numărul de telefon +380445212279 sau prin e-mail la [email protected] În cazuri excepționale, se va apela linia telefonică de urgență a Ambasadei: + 380683842016 (activă non-stop, inclusiv pe WhatsApp și Viber).

Preluat de la: diez.md