vjhgc.jpg
Agenția de Guvernare Electronică și-a trasat prioritățile pentru anul 2021. Instituția are un plan ambițios care conține nouă obiective de implementare a agendei e-guvernare.

Printre direcțiile prioritare pe care se va concentra întreaga activitate se referă la perfecționarea cadrului legal în domeniul guvernării digitale: codul digital, e-APL, e-Arhiva, Conceptul și Regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de livrare (MDelivery) etc.

Se va pune accent primordial pe elaborarea, implementarea și dezvoltarea continuă a sistemelor informaționale, inclusiv lansări de produse noi dezvoltate de AGE: Catalogul semantic, MOperations, Registrul de stat al serviciilor publice, dezvoltarea Portalului guvernamental al cetățeanului și al antreprenorului (MCabinet), MConnect, MPower, e-Learning, MPay, de asemenea, rămân a fi prioritățile AGE pentru perioada următoare.

Preluat de la: diez.md