brazilia.jpg
Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor și semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative Brazilia privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii paşapoartelor ordinare.

Acordul are drept scop de a stabili un regim de călătorii fără vize pentru titularii pașapoartelor ordinare, care călătoresc pe teritoriul celuilalt stat în scopuri turistice, de tranzit sau afaceri, pentru o perioadă ce nu depăşeşte de nouăzeci (90) de zile, în decursul oricărei perioade de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.

Acordul urmează a fi încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

Documentul aprobat de guvern poate fi consultat mai jos.

Reamintim că, la data de 27 februarie 2014, prin Legea nr. 15, Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind abolirea vizelor de scurtă şedere pentru titularii de paşapoarte ordinare, întocmit la Chişinău, la 9 decembrie 2013. Însă, Acordul vizat nu a intrat în vigoare din cauza neîndeplinirii procedurilor interne de către partea braziliană. În dialog cu ambasada Braziliei la Kiev s-a atestat existența mai multor formalități birocratice legate de procesul legislativ din Brazilia, care pot dura timp îndelungat. În vederea urgentării stabilirii unui regim de călătorii fără vize, partea braziliană a propus încheierea unui nou acord prin schimb de note, care, conform procedurilor interne ale acesteia, ar putea intra în vigoare mai rapid.

Preluat de la: diez.md